Pakalpojumi / Apmeklē bibliotēku / Individuālās un grupu lasītavas

Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem bez maksas pieejamas:

  • 4 individuālās lasītavas (paredzētas 1-2 cilvēkiem). Trīs no tām aprīkotas ar datoriem (B,C, D).
  • 2 grupu telpas (paredzētas līdz 8 cilvēkiem).

Individuālās un grupu telpas atrodas bibliotēkas 2. stāvā. Lai tās izmantotu, jāreģistrējas pie bibliotekāra.
Ņemot vērā pieprasījumu, telpu izmantošanas laiks var tikt ierobežots līdz 2 stundām. Telpu var izmantot ilgāk, saskaņojot to ar bibliotekāru. Ja plānotā darba laikā lietotājs lasītavu atstāj, ir iespējams saņemt atslēgu pie bibliotekāra un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, atslēga jānodod.

Lasītavas var rezervēt: