Pakalpojumi / Izmanto no mājām / Rezervē vai pagarini grāmatu izsnieguma termiņu

Izsnieguma termiņu grāmatām, žurnāliem vai citiem dokumentiem var pagarināt, ja uz tiem nav pieteicies cits lietotājs.

Pagarināt var pa tālruni:

  • Daiļliteratūra, periodika: 64222464, 26667919,
  • Nozaru un ViA mācību literatūra: 26664430,
  • Bērnu apkalpošanas nodaļa: 64222512, 26332241.

Rakstot uz e-pastu: biblioteka.info@vb.valmierasnovads.lv.

Autorizējoties savā bibliotēkas lietotāja kontā www.biblioteka.valmiera.lv.

Reģistrējoties bibliotēkā, jums tiks piešķirti autorizācijas rīki (lietotājvārds un parole) attālinātajai piekļuvei savam Bibliotēkas lietotāja kontam vietnē www.biblioteka.valmiera.lv.

Savā bibliotēka lietotāja kontā jūs varat:

  • redzēt sev izsniegto grāmatu, žurnālu vai citu informācijas nesēju sarakstu un izsniegšanas termiņus, kā arī apskatīties izsniegumu vēsturi,
  • rezervēt sev interesējošās grāmatas un filmas,
  • pieteikties rindā uz grāmatām, kas tobrīd izsniegtas kādam citam,
  • prasīt izsnieguma termiņu pagarinājumu,
  • ar šiem autorizācijas datiem varat reģistrēties e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv.