Pakalpojumi / Uz mājām izsniedz / Ja neatrodi mūsu bibliotēkā

Valmieras novadā darbojas vienots bibliotēku tīkls, kurā ir 34 pašvaldību publiskās bibliotēkas. Ja jūsu meklētais izdevums nav atrodams Valmieras Integrētās bibliotēkas krājumā, elektroniskajā kopkatalogā iespējams noskaidrot, kurā no novada bibliotēkām tas pieejams.

  1. Izmantojot starpbibliotēku abonementu, iespieddarbus var pasūtīt no citām bibliotēkām.
  2. Reģistrētie bibliotēkas lietotāji var elektroniski saņemt rakstus (skenētā veidā) gan no Valmieras Integrētās bibliotēkas žurnāliem un laikrakstiem, gan no datubāzēm News.lv, Periodika.lv u.c.

Lai veiktu pieprasījumu:

  • Daiļliteratūra, periodika: 64222464, 26667919
  • Nozaru un ViA mācību literatūra: 26664430
  • E-resursi: 26665573
  • Bērnu apkalpošanas nodaļa: 64222512, 26332241

Izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) var pasūtīt iespieddarbus arī no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām bibliotēkām Latvijā. Tāpat iespējams pasūtīt rakstu pilnās tekstu kopijas no periodiskajiem izdevumiem, kas atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un saņemt tos sev uz e-pastu. Pieprasījuma izpildes un izdevuma izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras tas tiek pasūtīts.

SBA un rakstu kopijas elektroniskos pasūtījumus no citām Latvijas bibliotēkām var veikt:

SBA un rakstu elektroniskie pasūtījumi tiek pasūtīti darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. SBA kārtā saņemtie izdevumi paredzēti lietošanai bibliotēkā uz vietas un tos uz mājām neizsniedz.