Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā spēles dažādām vecuma grupām – gan bērniem, gan pieaugušajiem. Visas spēles tiek izsniegtas arī uz mājām.

Bērnu apkalpošanas nodaļā pieejama plaša galda spēļu kolekcija ar populārām izklaides un izzinošajām spēlēm, populārākās: “Alias”, “Halli Galli”, “Ice Cool”, “Latvija”, “Gada Riti”, “Burtošanas čempionāts”. Ir arī runājošā pildspalva, kas tiešām prot runāt – gan Kaķa, gan Lupatiņu balsīs. Pildspalva lietojama kopā ar grāmatu sēriju “Kā lupatiņi mācījās”. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā stāsta stāstus, dzied dziesmas, skaita dzejoļus un uzdod lasītājam vairākus simtus jautājumu un uzdevumu.
Bērnu apkalpošanas nodaļā pieejamo spēļu saraksts.

Pieejamas arī dažādas spēles un metodes pieaugušajiem, piemēram, ideju attīstīšanā, komandas veidošanā un saliedēšanā, sevis un savu līdzcilvēku, kolēģu iepazīšanā.
Kolekcijā ir vairāk kā 20 spēles, tādas kā, piemēram, “Manas komandas lomas “, Ideju “Pitch”, “Sarunu aplis”, “Tava profesija”, “Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” utm. SarakstS ar spēlēm Pieaugušo apkalpošanas nodaļā.