Par mums / Projekti / Dari digitāli

Dari digitāli

2020.gads aktualizējas saturs un pakalpojumi, ko var saņemt neizejot no mājām. Te ir apkopota Valmieras bibliotēkas virtuālā dalība vietējās un starptautiskās profesionālajās aktivitātēs.

Prezentācija par 3TD E-grāmatu bibliotēku un nacionāla mēroga projektu nozīmību lasīšanas veicināšanā 11. Baltijas bibliotekāru kongresā 

2020. gada 22. oktobrī, tiešsaistē notika 11. Baltijas Bibliotekāru kongress “Bibliotēku ietekme sabiedrībā”. Dalībnieku vidū bija Valmieras Integrētās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Alīna Pūce, kura stāstīja par 3TD e-GRĀMATU bibliotēku un nacionāla mēroga projektu nozīmību lasīšanas veicināšanā. Plašāka informācija www.cobal2020.com

Kongresu organizē Igaunijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un Lietuvas Bibliotekāru biedrību. Pasākuma norisi atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā un Igaunijas Kultūras ministrija.

Kongresa laikā notiks gan priekšlasījumi, gan videodemonstrācijas par šobrīd aktuālajām bibliotēku jomas tendencēm, jauniem pakalpojumiem, ietekmīgiem projektiem un veiksmīgiem problēmrisinājumiem gan publiskajās un akadēmiskajās, gan skolu bibliotēkās. Baltijas bibliotekāru pieredzes stāstus papildinās lektori no Ziemeļvalstīm. Kongresa darba valoda – angļu valoda. Dalība – bez maksas.

Baltijas bibliotekāru kongress ir Latvijas Bibliotekāru biedrības iniciēta tradīcija, kas sākta 20. gadsimta 30. gados (pirmais kongress notika 1930. gadā Rīgā, otrais – 1935. gadā Igaunijā, trešais – 1938. gadā Lietuvā). Pēc pārtraukuma padomju okupācijas laikā ceturtais Baltijas bibliotekāru kongress notika 1991. gadā Rīgā. Lai nodrošinātu Baltijas bibliotekāru kongresa tradīciju un nostiprinātu tā regularitāti, 2019. gada 8. jūnijā Pērnavā tika parakstīta Igaunijas Bibliotekāru biedrības, Lietuvas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības vienošanās par turpmāku Baltijas bibliotekāru kongresu organizēšanu. Vienošanās paredz, ka kongress tiek rīkots reizi 5 gados secīgi kādā no Baltijas valstīm. Pēdējais Baltijas bibliotekāru kongress – pēc skaita desmitais – notika 2015. gada 12.–13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Prezentācija virtuālajā izstādē Generation Code: Born in the Library. Par padarīto un plānoto saistībā ar digitālo izglītību dažādām mērķauditorijām Valmieras Integrētajā bibliotēkā

Valmieras bibliotēka kā Eiropas publisko bibliotēku programmas Public Libraries 2030 un iniciatīvas Lighthouse Libraries dalībniece jau piecus gadus aktīvi līdzdarbojas Eiropas Savienības 2020.g. programmēšanas nedēļas #CodeWeek aktivitātēs Eiropas Parlamentā, Briselē. Viena no organizētajām norisēm ir virtuālā izstāde “Generation Code: born at the library”, kurā publiskās bibliotēkas demonstrē savus risinājumus un sasniegumus digitālajā laikmetā. Otra nozīmīga aktivitāte ir publisko bibliotēku dialoga veidošana ar Eiropas Parlamenta deputātiem. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šajā gadā tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātiem notika attālināti. Valmieras bibliotēka šajā virtuālajā izstādē piedalījās ar divām aktivātēm: prezentāciju par padarīto un plānoto saistībā ar digitālo izglītību dažādām mērķauditorijām Valmieras integrētajā bibliotēkā un interviju ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi.

Programmēšanas nedēļas ietvaros intervijai no Latvijas tika uzrunāta Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, kura 2020. gadā aktīvi iesaistījās Latvijas sabiedrības izglītošanas pasākumos par medijpratību. Pavasarī Eiropas Parlamenta deputāte līdzdarbojās kultūras darbinieku tiešsaistes semināru cikla “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos” organizēšanā. Mācību mērķis bija veicināt Latvijas kultūras, izglītības un nevalstisko organizāciju darbinieku profesionālo izaugsmi, izglītot par daudzveidīgām metodēm, kuras var izmantot digitālajā vidē, kā arī attīstīt kultūras līderības, sadarbības, empātijas, stresa un pārmaiņu vadības prasmes.

Savukārt rudenī vairākās Latvijas publiskajās bibliotēkās tiek īstenots projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā”. Projekta mērķis ir veicināt senioru medijpratību un pilnveidot bibliotekāru kā medijpratības vēstnešu prasmes, katrai no šīm projekta mērķa grupām piedāvājot tai īpaši veidotu medijpratību stiprinošu saturu. Iniciatīva senioru un bibliotekāru medijpratības spēcināšanai nāk no Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un tiek īstenota sadarbībā ar medijpratības eksperti Dr.sc.comm. Klintu Ločmeli un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Intervijā Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde norādīja, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir īpaši svarīgi atbalstīt kultūras, radošos un izglītības darbiniekus, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuras negatīvi ietekmē ekonomiskā un emocionālā ietekme. Pateicoties jaunajiem apstākļiem, ir jābūt elastīgiem un jāspēj pielāgoties jaunajiem spēles noteikumiem, kā arī ir jāapzinās nepieciešamību apgūt digitālās komunikācijas rīkus, lai varētu sazināties un sadarboties tiešsaistē.

Eiropas Parlamenta deputāte norāda, ka bibliotēkas saliedē sabiedrību un ir zināšanu, kultūras un iedvesmas centri, savukārt bibliotekāri ir kā ceļazīme starp lasītāju un iespēju iegūt kvalitatīvu informāciju. Tādēļ D. Melbārde uzskata, ka ir nepieciešams turpināt izglītot par medijpratību arī bibliotekārus, jo viņi ir pirmie, kuri saskaras ar informācijas pārpilnību, īpaši digitālajā vidē. Savukārt otra mērķauditorija, kurai ir svarīgi apgūt medijpratību, ir seniori. Digitālajā vidē senioriem ir jāpalīdz būt drošiem, vienlaikus baudot digitālās vides priekšrocības – saziņu ar draugiem, informācijas, pakalpojumu, izglītības, izklaides pieejamību, kā arī darba iespējas šajā vidē. Tādēļ arī vecāka gada gājuma cilvēkiem ir nepieciešams stiprināt savas zināšanas un prasmes par mediju izmantošanu.

Projektu D. Melbārde izlēma realizēt Latvijas publiskajās bibliotēkās, jo Latvijas bibliotēku tīkls aptver visu valsti un bibliotēkas ir ļoti demokrātiskas un atvērtas visiem. Tāpat svarīgi ir tas, ka Latvijas bibliotekāri atrodas vistuvāk iedzīvotājiem, kuri bieži dažādos jautājumos par informācijas resursu izmantošanu vēršas pie bibliotekāriem. Deputāte uzsvēra, ka Latvijas bibliotēkām ir nozīmīga loma kultūrā un neformālajā izglītībā.

VARAM vebinārs “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!” Valmieras integrētās bibliotēkas prezentācija par digitālo atbalstu un pakalpojumiem (32.minūtē)