Aktualitātes / Mākslinieku oriģinālgrāmatu izstāde “ATVĒRUMS-2”

Mākslinieku oriģinālgrāmatu izstāde “ATVĒRUMS-2”

Valmieras Integrētajā bibliotēkā no 19. decembrim līdz 29. janvārim skatāma mākslinieku unikālu, pašizgatavotu oriģinālgrāmatu izstāde. Darbi tapuši reflektējot notikumus Latvijas kultūrtelpā, izmantojot dažādas papīrmasas, dabas materiālus, šķiedras un apgūstot grāmatsiešanas iemaņas Dzērbenes Radošās mājas Memberi projekta DABA RADA-2023 meistarklašu ietvaros.

Izstādei radītie darbi atspoguļo projektā izvirzītos mērķus – veicināt dabas vērojumos un mākslinieku saskarsmē balstītu jaunrades attīstību, vienot reģionālo laikmetīgo mākslu ar amatniecību un radīt cilvēku emocionālo labbūtību. Mūsdienu cilvēkiem, viens no svarīgākajiem pamatjautājumiem ir – ATTIECĪBAS, KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS (ko es jūtu?).
Projekts realizēts ar LKKF un Vidzemes vēsturisko zemju Kultūras programmas atbalstu.

Mākslinieka oriģinālgrāmata (artist book) ir mākslas darbs, mākslinieciska izpausme, kas izmanto grāmatas formu vai funkciju. Grāmatu ilustrācijām un oriģinālām grāmatām ir ļoti sena vēsture, bet mākslinieka oriģinālgrāmatas, kādu to pazīstam šodien, sākums meklējams pagājušā gadsimta 50. – 60. gados, kopš tā laika nemitīgi attīstoties un pilnveidojoties. Pasaulē, īpaši Amerikā, mākslinieka oriģinālgrāmatas izpelnījušās lielu popularitāti, regulāri tiek rīkotas izstādes un pasākumi. Latvijā šis mākslais veids nepelnīti palicis novārtā, bet ar savu darbību un izstādēm mākslinieces cer situāciju mainīt.

Izstādē ATVĒRUMS-2 piedalās: Ērika Māldere, Ērika Zutere, Ilizane Grīnberga, Sandra Dzilna, Ilona Valaine- Blekte, Zinaīda Ceske, Ilze Dilāne, Ilze Rudzīte, Evija Freidenfelde, Kristīne Japiņa, Līga Strapcāne, Dace Runča, Tatjana Nežberte un Aija Freimane.

Papīrmākslas meistardarbnīcu VIB “Gaismas lukturi” 2024.gada 27.janvārī vadīs grafiķe un dizainere Ērika Māldere. Pieteikties darbnīcai ŠEIT.

Foto: Ērika Māldere