Aktualitātes / Starptautiska bibliotēku nedēļa Valmierā

Starptautiska bibliotēku nedēļa Valmierā

No 2023.gada 10. līdz 13. oktobrim Valmieras bibliotēkā norisinājās divu starptautisko projektu partneru tikšanās. 22 dalībnieki no Dānijas, Igaunijas, Somijas, un Latvijas pulcējās Valmieras bibliotēkas rīkotajā “Starptautiskajā bibliotēku nedēļā Valmierā”.

2023. un 2024.gadā  Valmieras bibliotēka īsteno divus starptautiskus sadarbības projektus. Pirmais projekts  ir ERASMUS+  partnerība pieaugušo izglītībai “KOPĀ TĀLĀK” (FORWARD TOGETHER, 2023- 2024), kura mērķis ir iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar neaizsargātām grupām. Otrais ir  Nordplus programmas atbalstīts projekts “DEMOKRĀTISKĀ BIBLIOTĒKA” (Democratic Library 2023-2024). Tā mērķis ir paplašināt dalībnieku kompetences un zināšanu par vienlīdzīgu pieeju bibliotēkās, izveidot  un uzturēt starpvalstu sadarbības tīklu, paplašināt un uzsvērt bibliotēku lomu demokrātijā. 

Četrās dienās dažādas tikšanās, nodarbības un priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā, Valmieras muzejā, Skaņkalnes Jēru klubā, Mazsalacas bibliotēkā un muzejā, Zilākalna kultūrvēstures un tūrisma centrā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Projekta dalībnieki pētīja tos aspektus, kas veido demokrātiskas bibliotēkas pamatus, aplūkoja dažādu sabiedrības iesaistes un pakalpojumu attīstības piemērus, diskutēja par dažādību un iekļaušanu, kā arī piedalījās Dialogu apļos, ko rīkoja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS. 

Intensīva programma, daudz vērtīgas pieredzes un iedvesmas, bet galvenais, ka ir atbalsta un kopības sajūta ceļā, ko esam sev izvēlējušies – demokrātiska un iekļaujoša bibliotēka – tās ir atziņas no projekta dalībniekiem tikšanās noslēgumā.

Sadarbības partneri: Valmieras Zonta klubs, Mazsalacas pilsētas bibliotēka,  Aktīvo iedzīvotāju fonds, fonds atvērtai sabiedrībai DOTS.

Pasākuma programma