Aktualitātes / „Teci, teci, valodiņa”- Valmierā jau septīto reizi

„Teci, teci, valodiņa”- Valmierā jau septīto reizi

Konkursa Teci, teci, valodiņa dalībnieku uzstāšanās

Latvija var lepoties, ka mūsu izglītības sistēma piedāvā plašu interešu izglītību, tostarp folkloras izzināšanu un lietošanu, un valsts līmenī ar šo nodarbojas Valsts Izglītības satura centrs, atbalstot skolām paredzētas veselas septiņas interešu izglītības jomas, un folklora ir tikai viena no tām. Savukārt folkloras joma mācību gada laikā ietver tos pasākumus, arī konkursus, kas saistāmi ar vārdu tradicionāls: gan tradicionālās dziedāšanas, gan dejošanas, gan muzicēšanas konkursu, folkloras kopu nacionālo sarīkojumu „Pulkā eimu, pulkā teku” un divus stāstnieku konkursus – „Teci, teci, valodiņa” un „Anekdošu virpulis”.  Visas nosauktās aktivitātes pieder pie tām, uz kurām attiecas stiprs nosaukums – nemateriālais kultūras mantojums.

Un tieši tagad sākas stāsts par skolu stāstnieku konkursu „Teci, teci, valodiņa”, kurš visā Latvijā notiek jau 27. reizi, bet šogad Valmierā – 7. reizi. Stāsts nav nekas tāds, ko aptaustīt un paturēt rokā, tomēr tas tiek atzīts par vērtību. Ja ir atrasta un garšīgi izstāstīta laba pasaka, veikli pievienots kāds savas vai ģimenes pieredzes stāsts un izstāstīta tematiski piemērota anekdote, kas klausītājos izsauc smieklu šalti, tad var cerēt, ka runātais būs atstājis zināmu iespaidu arī uz žūriju. Un žūrijā tradicionāli ir Latvijas stāstnieki. Šogad Valmieras novada pusfinālu vērtēja Aija Vitmane, Katlakalna Tautas nama vadītāja un runas pedagoģe, Inita Šalkovska, savulaik bijusi šī konkursa Stāstu ķēniņiene, šobrīd Auļukalna muižas saimniece un maizes cepēja, un Valmieras Integrētās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Agita Lapsa, kuras pārziņā ir arī novadpētniecības materiālu, tātad arī visdažādāko stāstu, vākšana un apkopošana. Savukārt konkursa dalībnieku pulkā audzēkņi no Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 5. vidusskolas, Kocēnu pamatskolas, Burtnieku Ausekļa pamatskolas, Rubenes pamatskolas un, par ko šogad īpašs prieks, jo piedalās pirmo reizi – arī  Mazsalacas vidusskolas. Šī gada konkursa tēma bija saistīta ar skaņu, skaņu ainavu, skaņu rīkiem un muzikantiem. Kā kontekstuālas tēmas iederējās arī trokšņi un klusums, pilsētas skaņa un dabas skaņas, melodijas un tās pretmeti. Lai popularizētu folkloru, vienam no priekšnesuma elementiem bija jābūt pasakai (vecākajā grupā varēja būt arī teika). Uzstājoties ir svarīgs gan tas, kā tiek stāstīts, gan tas, vai pats runātājs saprot, par ko stāsta, gan spējai pielāgot balsi un arī stāstnieka stājai. Un atbilstoši kritērijiem žūrija piešķir nominācijas Jaunais stāstnieks, Mazais stāstnieks,  Lielais stāstnieks un Lielais stāstnieks (R), kas nozīmē izvirzīšanu uz finālu Rīgā. Turpat četras ar pusi stundas Valmieras Integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas telpās skanēja stāsti, aplausi, smiekli, priekšnesumi mijās ar atpūtas pauzītēm un mazu mielastiņu. Savukārt, kamēr žūrija apspriedās, telpu piepildīja etno kokles dzidrās skaņas un dziesmas Evijas Dzvinko izpildījumā.

Kad žūrija bija beigusi savu darbu, dalībnieki saņēma Valmieras bērnu un jauniešu centra VINDA pasākumu organizatores Liānas Ķimenes veidotos nomināciju apliecinājumus un sagādātās piemiņas veltes, bet viņu pedagogi – pateicības par dalībnieku sagatavošanu konkursam. Īpašu paldies no BJC VINDA saņēma Valmieras 5. vidusskolas skolotāja Līga Kliesmete un Pārgaujas sākumskolas skolotāja Ilze Skrastiņa par nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu skolā. Jāteic, ka abas šīs skolas ir viskuplāk pārstāvētas.

2. decembrī uz konkursa „Teci, teci, valodiņa” finālu Rīgā, Latviešu biedrības namā, izvirzīti šādi dalībnieki: Patrīcija Artējeva (Valmieras Pārgaujas sākumskola (VPS), skolotāja Evita Zvirbule), Edvards Kokins (Valmieras 5.vidusskola (V5V), skolotāja Dace Ciguze), Martins Jirgensons (VPS, Baiba Frinde), Mendija Grabovska (V5V, Līga Kliesmete), Anna Hemmele (VPS, Ilona Ozoliņa), Elīza Tumena (VPS, Dzintra Indriksone), Ričards Brauns (Kocēnu pamatskola, Marina Melkurte), Sintija Daļecka (Burtnieku Ausekļa pamatskola, Agra Kļaviņa). Un par ieguldīto darbu un kopīgi nosvinēto Valmieras pusfinālu sirsnīgs paldies arī pārējiem dalībniekiem un viņu pedagogiem: Artūram Kuduram (VPS, Diāna Allika), Ancei Akūlovai (Rubenes pamatskola, Daiga Griķe), Mārai Bērtiņai (V5V, Ilze Dulberga), Kevinam Postojajeņinam (V5V, Ilze Dulberga), Esterei Treijai (V5V, Dace Ciguze), Laurai Zondakai (Mazsalacas vidusskola, Everita Jēkabsone), Diānai Bērziņai (Mazsalacas vidusskola, Daiga Urbanoviča), Nikolai Gukālovai (V5V, Līga Kliesmete), Vanesai Līgai Brantiņai (V5V, Inesei Molai), Rūdolfam Vilkaitim (V5V, Inese Mola), Keitai Simonai Miezei (Burtnieku Ausekļa pamatskola, Agra Kļaviņa). Īpašs paldies Valmieras Viestura vidusskolas audzēknim Nikam Virkavam (skolotāja Ineta Lancmane) par Valmieras pusfināla ieskandināšanu! Novēlam Nikam veiksmi Rīgas finālā, jo viņš trīs gadus pēc kārtas, piedaloties no savām iepriekšējām mācību iestādēm Rubē un Ezerē, bija ieguvis Dižā stāstnieka titulu, un šogad var pretendēt uz pašu augstāko – Stāstnieku ķēniņa – titulu. Veiksmi arī Kocēnu pamatskolas audzēknim Rūdim Vanteram (sk. M. Melkurte), kurš arī dosies uz finālu, jo iepriekšējā gadā izcīnīja Dižā stāstnieka nosaukumu, un pagājušajā gadā iegūto Dižās stāstnieces titulu novēlam nosargāt arī Sintijai Daļeckai. Protams, paldies stāstnieku vecākiem un vecvecākiem par īkšķu turēšanu un līdzi jušanu!

Par stāstnieku nekļūst katrs, jo ir jābūt prasmei ieklausīties, vilkmei meklēt stāstus, spējai ar laiku sadzirdēt un ieraudzīt tos, vēlmei stāstīt, slīpēt stāstījumu un patikai stāvēt klausītāju priekšā. Ļoti ceram, ka no skolu stāstniekiem izaugs un izveidosies arī papildinājums Latvijas stāstnieku saimei.

Paldies BJC VINDA par konkursa organizēšanu, Valmieras Integrētajai bibliotēkai par lielisko tikšanās vietu un Valmieras novada pašvaldībai – par materiālo atbalstu!

Autors:
Valmieras novada pusfināla koordinatore
Agrita Gruzdiņa

/