Valmieras integrētās bibliotēkas sadarbības partneri

Valmieras integrētās bibliotēkas sadarbības partneri

Dalība profesionālajās organizācijās un tīklos

Pasaules Tūrisma organizācijas depozītbibliotēka (UNWTO)

Kā vadošā starptautiskā organizācija tūrisma jomā, Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) realizē lielus pētniecības projektus, vāc un analīzē datus par dažādiem segmentiem un reģioniem. Šie rezultāti tiek regulāri apkopoti publikācijās un kalpo par vērtīgu un uzticamu informācijas avotu. Ar depozitārija bibliotēku programmas palīdzību UNWTO nodrošina piekļuvi uzkrātajām zināšanām un informācijai ikvienam interesentam. Programmā iesaistītās bibliotēkas saņem visas UNWTO publikācijas bez maksas. 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītpbibliotēka kopš 2003. gada.

Electronic Information for Libraries (EIFL)

No 2014. gada maijam līdz 2015. gada augustam Valmieras bibliotēka īstenoja projektu „Lasi un tev sekos”. Projekta finansējums iegūts piedaloties EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas (EIFL – PLIP) projektu konkursā par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, lai ieviestu inovatīvus pakalpojumus bērniem un jauniešiem. Konkursam tika iesniegti 273 pieteikumi no 71 Āfrikas, Āzijas, Latīņamerikas un Eiropas valstīm. Valmieras bibliotēka projekts „Lasi un tev sekos” ir to 10 laimīgo skaitā, kas ieguva atbalstu.  

Projektā, izmantojot sociālās lasīšanas aplikāciju, jaunās tehnoloģijas un iesaistot lasīšanas vēstnešus, bibliotēka iedvesmoja jauniešus lasīt un meklēja atbildi uz jautājumu “kas ir lasīšana 21.gadsimtā?”.

CombiLib

CombiLib ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto bibliotēku tīkls, kas tika izveidots 2005.gadā Harnosandā Zviedrijā. Valmieras bibliotēka tīklā iesaistījās kā viena no pirmajām organizācijām. Šī tīkla mērķis ir apvienotajām bibliotēkām savstarpēji apmainīties ar zināšanām, idejām un darba metodēm.
Ikgadu notiek CombiLib tīkla dalībnieku tikšanās, tajās tiek analizēta bibliotēku darbība, apspriesti kopīgie jautājumi, kā arī notiek jaunu ideju un pieredzes apmaiņa tālākai attīstībai.

International Network of Emerging Library Innovators (INELI)

„Starptautiskais bibliotēku inovatoru tīkls” ir Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstītās Globālo bibliotēku (The Global Libraries) organizācijas iniciatīva. Valmieras bibliotēka, līdz ar vairāk kā 27 pasaules valstu bibliotēkām no visiem kontinentiem tajā bija iesaistīta no 2013. līdz 2015. gadam. Pamatdoma bija izveidot tīklu ar mērķi vienot profesionāļus un dot iespēju tiem izpētīt jaunas idejas, eksperimentēt ar jauniem pakalpojumiem un mācīties vienam no otra,  veidojot kopīgu redzējumu par publiskajām bibliotēkām 21. gadsimtā un nodrošinot prasmes, kas vajadzīgas, lai īstenotu šīs vīzijas savā valstī. Apmācības un komunikācija tīklā 3 gadu garumā pāsvarā notika attālināti ar tehnoloģiju palīdzību: videokonferences, e-apmācības, taču, kā uzskatīja organizatori, dalībnieku tikšanās un saskarsme klātienē attīsta uzticību, sekmē partnerību, un nosaka sadarbības panākumus, tādēļ reizi gadā visi tīkla dalībnieki sabrauca uz kopīgu tikšanos. 

“Gaismas tīkls”

2007. gadā Latvija saņēma “Bila un Melindas Geitsu fonda” dotāciju (16 miljonus dolāru) un uzsāka bibliotēkas attīstības projektu ar nosaukumu “Trešais tēva dēls” (nosaukums cēlies no latviešu tautas pasakas). Šis projekts savienoja valsts, pašvaldību un citas publiskās bibliotēkas vienotā informācijas sistēmā –  t.s. “gaismas tīklā” – un nodrošināja ar datoriem, internetu, wifi internetu un apmācītu personālu.

Projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros Latvijā tika izveidoti 10 macību centri, viens no tiem – Valmieras bibliotēkā. Sākotnējais mācību centra mērķis bija nodrošināt veiksmīgu bibliotekāru sagatavošanu darbam ar jauno tehniku un programmatūru. Kopumā katrs bibliotekārs šajā projektā apguva 140 stundu garu apmācību programmu.