Aktualitātes / Valoda ir tautas spilgtākā un svarīgākā pazīme

Valoda ir tautas spilgtākā un svarīgākā pazīme

“Valoda ir tautas spilgtākā un svarīgākā pazīme”
/Jānis Endzelīns/

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai un valodnieka J.Endzelīna 150 gadadienai veltītas grāmatu izstādes Valmieras integrētajā bibliotēkā

No 1. februāra līdz 4. martam Valmieras integrētajā bibliotēkā 1.stāvā aplūkojama Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīta grāmatu izstāde.
Ar UNESCO iniciatīvu Staptautisko dzimtās valodas diena ik gadus visā pasaulē tiek atzīmēta 21. februārī, lai izceltu valodu, kā etnosa identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma pamatu, tās nozīmi ikdienas saziņā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.
Vairāk informācijas par Staptautisko dzimto valodas dienu lasiet šeit.

Bibliotēkas 2. stāvā skatāma mūsu novadniekam valodniekam Jānim Endzelīnam veltīta izstāde. Jānis Endzelīns dzimis 1873. gada 22. februārī Kauguru pagasta “Mičkēnos” un tiek uzskatīts par izcilāko latviešu valodnieku, latviešu valodas un citu baltu valodu pētnieku, salīdzināmās un vēsturiskās valodniecības speciālistu. Izstāde sniedz ieskatu valodnieka dzimtā un viņa radošajā mantojumā.