Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri

VPVKAC karte Valmieras novadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi. Turpinot attīstīt publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi un iedzīvotāju iespēju saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, arī Valmieras novadā papildus 7 jau strādājošajiem VPVKAC, 2024. gadā tiek atklāti 12 jauni centri bibliotēkās. Valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai ir nozīmīgs solis iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Arī digitalizācijas laikmetā ir būtiski nodrošināt iedzīvotājiem klātienes konsultācijas un saskares punktus ar valsts iestāžu pakalpojumiem, nodrošinot atbalstu un informāciju e-pakalpojumu lietošanai.

Tāpat kā citviet, arī bibliotēkās atvērtajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji var pieteikt pieprasītākos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts iestāžu pakalpojumus “pilnvarotā e-asistenta” risinājumā, tas ir, pakalpojumu pēc klienta pilnvarojuma portālā Latvija.lv piesaka VPVKAC darbinieks. Atsevišķus pakalpojumus uz vietas iespējams pieteikt papīra formā, šādus pieteikumus VPVKAC darbinieks sistēmā nosūta atbildīgajai iestādei.  

Papildu informācija par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centrā pieejamie pakalpojumi

2024. gada 1. martā divpadsmit Valmieras novada publiskajās bibliotēkās darbu uzsāka Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC):

NosaukumsKontaktinformācija
Valmieras novada Bērzaines pagasta VPVKAC Bērzaines pagasta bibliotēkāberzaine@pakalpojumucentri.lv
64212023
Valmieras novada Brenguļu pagasta VPVKAC Brenguļu pagasta bibliotēkābrenguli@pakalpojumucentri.lv
64212024
Valmieras novada Burtnieku pagasta VPVKAC Burtnieku pagasta bibliotēkāburtnieku.pagasts@pakalpojumucentri.lv
64212025
Valmieras novada Dikļu pagasta VPVKAC Dikļu pagasta bibliotēkādikli@pakalpojumucentri.lv
64212026
Valmieras novada Jeru pagasta VPVKAC Jeru pagasta bibliotēkājeri@pakalpojumucentri.lv
64212027
Valmieras novada Kauguru pagasta VPVKAC Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkākauguri@pakalpojumucentri.lv
64212028
Valmieras novada Plāņu pagasta VPVKAC Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkāplani@pakalpojumucentri.lv
64212029
Valmieras novada Rencēnu pagasta VPVKAC Rencēnu pagasta 1. bibliotēkārenceni@pakalpojumucentri.lv
64212030
Valmieras novada Sedas pilsētas VPVKAC Sedas pilsētas bibliotēkāseda@pakalpojumucentri.lv
64212031
Valmieras novada Sēļu pagasta VPVKAC Sēļu pagasta bibliotēkāseli@pakalpojumucentri.lv
64212032
Valmieras novada Vaidavas pagasta VPVKAC Vaidavas pagasta bibliotēkāvaidava@pakalpojumucentri.lv
64212033
Valmieras novada Zilākalna pagasta VPVKAC Zilākalna pagasta bibliotēkāzilaiskalns@pakalpojumucentri.lv
64212034
VPVKAC Valmieras novada publiskajās bibliotēkās kontaktinformācija