Viegli lasīt

KAS IR VALMIERAS INTEGRĒTĀ BIBLIOTĒKA?

Vienā ēkā kopā strādā divas bibliotēkas: Valmieras publiskā bibliotēka un Vidzemes Augstskolas bibliotēka. Tās kopīgi darbojas, lai varētu piedāvāt vairāk pakalpojumu visiem cilvēkiem.

KĀDUS PAKALPOJUMUS VAR SAŅEMT VALMIERAS INTEGRĒTAJĀ BIBLIOTĒKĀ?

  • Saņemt uz mājām grāmatas, žurnālus, mūzikas un filmu diskus, audiogrāmatas.
  • Uz vietas bibliotēkā var lasīt, lietot datoru un internetu, aplūkot izstādes, piedalīties pasākumos vai nodarbībās.
  • Bibliotēka sniedz piekļuvi apkopotai informācijai. Bibliotēka arī māca, kā vajadzīgo informāciju sameklēt.

KĀ KĻŪT PAR VALMIERAS INTEGRĒTĀS BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU?

Lai kļūtu par lasītāju, atnākot uz bibliotēku nepieciešams:

  • uzrādīt pasi vai ID karti,
  • aizpildīt reģistrācijas anketu,
  • ar parakstu apliecināt lietošanas noteikumu ievērošanu.

Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam nepieciešams vecāku vai likumīgo aizbildņu aizpildīts galvojums. reģistrācijas veidlapu var lejupielādēt ŠEIT (DOC).

Pēc reģistrācijas lasītājs bez maksas var izmantot visus bibliotēkas pakalpojumus. Vienīgie maksas pakalpojumi ir: drukāšana, kopēšana, laminēšana, brošēšana, iesiešana vākos.

Kāds ir VALMIERAS INTEGRĒTĀs BIBLIOTĒKAs darbalaiks?

Bibliotēka strādā katru darba dienu no pulksten 10.00 līdz 19.00. Sestdienās strādā no pulksten 10.00 līdz 16.00. Svētdienās bibliotēka slēgta.

Jūlijā un augustā bibliotēkai ir atšķirīgs darba laiks. Pirmdien un ceturtdien bibliotēka strādā no pulksten 12.00 līdz 19.00. Otrdien, trešdien un ceturtdien bibliotēka strādā no pulksten 10.00 līdz 17.00. Sestdien un svētdien bibliotēka slēgta.


KUR ATRODAS VALMIERAS INTEGRĒTĀ BIBLIOTĒKA?

Valmierā, Cēsu ielā 4.

KĀ SAZINĀTIES AR VALMIERAS INTEGRĒTO BIBLIOTĒKU?

Zvanot pa tālruni 64222464 vai 26667919 var saņemt atbildes par daiļliteratūru un periodiku.

Par pakalpojumiem bērniem un jauniešiem var interesēties, zvanot pa tālruni 64222512 vai 26332241.

Valmieras Integrētai bibliotēkai var rakstīt e-pastu uz biblioteka.info@vb.valmierasnovads.lv.