Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja: Zane Jeske

e-pasts: [email protected][email protected]

Bibliotekāre: Aija Kārkliņa 

e-pasts: [email protected]

Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre: Liene Apsīte 

e-pasts: [email protected]

 

Adrese: Parka iela 9-2, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215

Tālrunis: 27883490, 642 51246

 

Mazsalacas pilsētas bibliotēka ir viena no vecākajām Ziemeļvidzemē. Vadoties pēc arhīva materiāliem, 1886.gadā Mazsalacā tika dibināta un rosīgu darbību uzsāka Labdarības biedrība, kura atvēra plašu bibliotēku. 1899.gadā bibliotēku pārņēma Saviesīgā biedrība un tā pārcēlās uz biedrības namu Rīgas ielā 4/6, kur atradās līdz pat 1934.gadam. Šajā laikā Saviesīgās biedrības bibliotēka bija vienīgā publiskā bibliotēka Mazsalacā un lasītājiem tā bija atvērta svētdienās no plkst. 12:00 līdz 15:00. Naudu tā saņēma no biedrības budžeta un darbojās līdz pat 1938.gadam, kad Saviesīgā biedrība tika likvidēta.

Pēc tam bibliotēka atradās Mazsalacas Aizsargu organizācijas pilnvarotā A.Zaļā glabāšanā, līdz 1939.gadā to ar Kultūras fonda piekrišanu pārņēma Mazsalacas pilsētas valde. Bibliotēka tika pārvietota uz Pērnavas ielu 4, kur tā lasītājiem bija pieejama 2 reizes nedēļā pa 2 stundām. Taču ir ziņas, ka šajā laikā bibliotēka reāli nav darbojusies.
 

Savu darbību tā atsāka tikai pēc kara 1945.gadā kultūras nama telpās. Šajā laikā arī veikti pirmie ieraksti inventāra grāmatā. Kultūras namam nodegot, bibliotēka pārvietojās uz Pasta ielu 2, bet kopš 1965.gada tās adrese ir Rīgas iela 14.

2007.gada maijā ar Mazsalacas pilsētas domes lēmumu, apvienojot Mazsalacas pilsētas bibliotēku un Mazsalacas bērnu bibliotēku (dibināta 1952.gadā un darbojās līdz 2007.gadam), izveidoja Mazsalacas pilsētas bibliotēku ar 2 nodaļām – Pieaugušo nodaļu, kura atrodas Rīgas ielā 14, un Bērnu nodaļu, kura atrodas Upes ielā 2.

2010.gadā Mazsalacas pilsētas bibliotēka tika akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

2012.gada martā, kad tiek realizēts projekts „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija”, bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām Parka ielā 9-2.

 

Darba laiks:

  Pieaugušo nodaļa Bērnu un jauniešu nodaļa
Pirmdiena 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Otrdiena 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Trešdiena* 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Ceturtdiena 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Piektdiena 10.00 - 18.00* 10.00 - 18.00*
Sestdiena 9.00 - 15.00 ---
Svētdiena --- ---

*Katra mēneša trešā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.Bibliotēka piedāvā:
 

  • Literatūras un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām;
  • Brīvpieeju lasītavas un preses fondam;
  • Brīvpieeju novadpētniecības fondam;
  • Uzziņu sniegšanu;
  • Bezmaksas pieeju internetam un datoram;
  • Kopēšanas un printēšanas pakalpojumus (pēc lasītāju pieprasījuma un pēc pilsētas domē apstiprinātiem maksas pakalpojuma izcenojumiem);
  • Individuālas konsultācijas iespieddarbu un informācijas meklēšanā un atlasē elektroniskajos bibliotēku katalogos un internetā, kā arī darbā ar datoru;
  • Pieeju elektroniskajām datu bāzēm;
  • SBA pakalpojumus;
  • Tematiskos pasākumus un izstādes.

 

2022. gadam abonētie preses izdevumi ŠEIT

Laikrakstu un žurnālu arhīva saraksts ŠEIT