Novada bibliotēkas / Pašvaldības publiskās bibliotēkas / Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Vieta: Mazsalaca
Bibliotēkas vadītāja: Zane Jeske
Adrese: Parka iela 9-2, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
Tālrunis:
E-pasts:
Pirmdiena 10.00 - 18.00
Otrdiena 10.00 - 18.00
Trešdiena 10.00 - 18.00
Ceturtdiena 10.00 - 18.00*
Piektdiena 10.00 - 18.00
Sestdiena 9.00 - 15.00
Svētdiena -
No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka slēgta sestdienās un svētdienās.

*Katra mēneša trešā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Bezmaksas pakalpojumi:

  PakalpojumsPieejamība
  1. Literatūras un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājāmGrāmatu un citu iespieddarbu izsniegšana uz laiku līdz 1 mēnesim. Uz mājām neizsniedz uzziņu literatūru.
  2. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšanaGrāmatu un citu iespieddarbu termiņa pagarināšana, zvanot uz tel.nr. 64251246 vai mob.tel.nr. 27883490, vai sūtot ziņu uz e-pastu mazsalacas.biblioteka@vb.valmierasnovads.lv. Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana un konta pārraudzība elektroniskajā kopkatalogā.
  3. Brīvpieeja novadpētniecības fondamUz vietas iepazīties ar novadpētniecības materiāliem, t.sk., literatūru, periodiku un tematiskajām mapēm. Piedāvājam attālinātu piekļuvi novadpētniecības digitālajiem materiāliem Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības platformā.
  4. Bezmaksas pieeja internetam un datoramDatoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
  5. Individuālas konsultācijas iespieddarbu, informācijas meklēšanā un atlasē elektroniskajos bibliotēku katalogos un internetā, kā arī darbā ar datoruIespēja izmantot Valmieras bibliotēku kopkatalogu un LNB valsts nozīmes kopkatalogu. Bezmaksas individuālas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru, datu bāzēm un internetā.
  6. SBA pakalpojumiIespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot SBA.
  7. Tematiskie pasākumi un izstādesBezmaksas apmeklēt un piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos- izstādēs, tikšanās reizēs ar māksliniekiem, literātiem, novadniekiem u.c.
  8. Pieeja elektroniskajām datu bāzēmLetonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, LNB digitālās kolekcijas, EBSCO, Britannica – Valmieras bibliotēkas abonētās datu bāzes.
  9. Uzziņas un konsultācijasKonsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
  10. Melnbaltas kopēšanas un drukāšanas pakalpojumiLietotājiem līdz 10 lapām dienā ir bezmaksas
  11. Lietotāju attālināta reģistrācijaIespēja lietotājiem reģistrēties attālināti, aizpildot anketu elektroniski un atsūtot uz bibliotēkas e-pasta adresi. Pirmajā apmeklējuma reizē klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  Maksas pakalpojumi:

  PakalpojumsPieejamība
  Kopēšana A4 lapa viena puse (melnbalta)0,10 EUR
  Kopēšana A4 lapa viena puse (krāsaina)0,17 EUR
  Drukāšana A4 lapa viena puse (melnbalta)0,11 EUR
  Drukāšana A4 lapa viena puse (krāsaina, teksts)0,17 EUR
  Drukāšana A4 lapa viena puse (krāsaina, attēls 1/2 no lapas)0,35 EUR
  Drukāšana A4 lapa viena puse (krāsaina, attēls)0,59 EUR
  Laminēšana A4 formāta lapa0,65 EUR
  Laminēšana vizītkartes (6cmx9cm) formāts0,21 EUR