Aktualitātes / Divpadsmit novada publiskajās bibliotēkās atklāti klientu apkalpošanas centri

Divpadsmit novada publiskajās bibliotēkās atklāti klientu apkalpošanas centri

1.martā divpadsmit Valmieras novada publiskajās bibliotēkās tika atklāti un darbu sāka Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Turpmāk novada nozīmes VPVKAC darbosies bibliotēkās Sedā, Burtniekos, Rencēnos, Jaunklidzī, Sēļos, Dikļos, Mūrmuižā, Brenguļos, Vaidavā, Zilajākalnā, Bērzainē un Jeros. VPVKAC ir lielākais klientu apkalpošanas tīkls valstī, tajā var patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību pieteikt visus valsts pārvaldes portālā www.latvija.gov.lv pieejamos pakalpojumus, kā arī saņemt citas konsultācijas. VPVKAC tīkls nodrošina valsts pakalpojumu klientiem “vienas pieturas” principu, saņemot dažāda veida informāciju un palīdzību dažādu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanai un saņemšanai. 

VPVKAC iedzīvotāji vienkopus var saņemt 13 valsts iestāžu pakalpojumus (sociālos, uzņēmējdarbības, būvniecības, vides un daudzus citus) e-pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus gan klātienē, gan telefoniski un elektroniski. Tāpat kā citviet, arī jaunajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji varēs pieteikt pieprasītākos valsts iestāžu pakalpojumus “pilnvarotā e-asistenta” risinājumā, tas ir, pakalpojumu pēc klienta pilnvarojuma portālā Latvija.lv piesaka VPVKAC darbinieks. Atsevišķus pakalpojumus uz vietas būs iespējams pieteikt papīra formā, šādus pieteikumus VPVKAC darbinieks sistēmā nosūtīs atbildīgajai iestādei. Centrs ir būtisks atbalsta punkts tiem iedzīvotājiem, kuriem būtu nepieciešams atbalsts digitālo pakalpojumu saņemšanai, piesakot pakalpojumus portālā www.latvija.gov.lv, kā arī saņemt rekomendācijas atbilstošo valsts pakalpojumu izvēlei.

VPVKAC Valmieras novada publiskajās bibliotēkās

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra atklāšanā Sedā piedalījās Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. I. Bērziņa vēlēja laipnus klientus un izdošanos: “Valsts un pašvaldību vienotie klientu centri ir ļoti būtisks un svarīgs projekts kopumā Latvijā. Mērķis ir atvērt vairāk nekā 500 klientu centrus valstī. Šobrīd tuvojamies jau 300. Svarīgs faktors ir valsts un pašvaldību spēja sadarboties. Valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem ir nozīmīga valsts attīstībā, veidojot iekļaujošu sabiedrību, kurā pakalpojumi kļūst arvien pieejamāki neatkarīgi no dzīvesvietas. Klātienes konsultācijas arī digitalizācijas laikmetā ir būtisks valsts pārvaldes saskares punkts ar iedzīvotājiem, kad jebkurš no mums var saņemt atbalstu un nepieciešamo informāciju e-pakalpojumu lietošanā arī klātienē.” 

Vairāk informācijas par VPVKAC darbību novada publiskajās bibliotēkās ŠEIT.