Jaunākās grāmatas / Anita Dumbrauska – Mums ir dvīņi!

Anita Dumbrauska – Mums ir dvīņi!

Uz zinātnisko teoriju un dvīņu audzināšanas izpētes pamata tika radīta monogrāfija “Mums ir dvīņi!”, kurā ir mērķtiecīgas dvīņu attīstības sekmēšanas padomi gan vecākiem, gan skolotājiem, gan interesentiem, kurus saista šī dvīņu tēma. Grāmatā ir sniegti dvīņu audzināšanas bioloģiskie, psiholoģiskie un pedagoģiskie teorētiskie pamati un to mijsakarības ar dvīņu audzināšanas/pašaudzināšanas praksi ģimenē un skolā.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts