Jaunākās grāmatas / Māra Upmane-Holšteine – Piezīmes uz šaubu malām