Jaunākās grāmatas / Pēteris Kalniņš – Manas dzīves atmiņas no 1843. dzīvības gada

Pēteris Kalniņš – Manas dzīves atmiņas no 1843. dzīvības gada

Grāmata “Manas dzīves atmiņas no 1843. dzīvības gada” ir autentisku 1840.gadā Tirzā dzimušā Pētera Kalniņa (1840-1936) oriģinālatmiņu izdevums, papildināts ar kultūrvēstures izpētes materiālu un fotogrāfijām. “Manas dzīves atmiņas” ir 1840. gadā dzimušā Pētera Kalniņa (1840-1936) dzīvesstāsts, autobiogrāfija kā oriģināls un autentisks vēstījums par vēsturi, notikumiem, muižām cilvēkiem un cilvēku attiecībām vienā no Latvijas kultūrvēsturiski bagātākajiem novadiem – Tirzā, kā pats autors raksta, laikā no 1843. līdz 1928. gadam, kad autors tās ar zīmuli pierakstījis divās burtnīcās. Pēteris bijis Tirzas muižas kučieris, šis amats ļāvis viņam būt kustībā un daudz pieredzēt, bijis arī mežsargs Galgauskā un zemkopis Dzelzavā un Druvienā, mainījis dzīves vietas un nodarbošanās. Grāmatas kultūrvēsturisko vērtību nozīmīgi papildina arī tas, ka Tirzas pagasta attīstības biedrības vadītājs Nils Treijs ir izpētījis grāmatā minēto personāžu dzīvesgājumus un ziņas par vēsturiskajiem notikumiem, ar tiem papildinot oriģinālo atmiņu vēstījumu.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts