Novadpētniecība / Nepublicētie materiāli un rokraksti / Jāņa Golvera atmiņas “Ziņas par mūsu dzimtu”