Kauguru pagasta bibliotēkas

  • Pievienots: 23.10.2020.
  • Sagatavoja: Gundega Lapiņa, Daiga Miglava
  • Organizācija: Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs, Kauguru pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Vietas: Kauguri, Mūrmuiža, Valmiera, Kauguru pagasts

Institūcijas: Kauguru bezmaksas bibliotēkas biedrība, Kauguru – Mūrmuižas bibliotēkas biedrība, Mūrmuižas Tautas universitāte, Kauguru pagasta bibliotēka, Latviešu nacionālā jaunatnes savienība Mūrmuižas nodaļa, Kauguru ciema Mūru bibliotēka, Kauguru ciema 2. bibliotēka, Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs, Kauguru ciema bibliotēka, Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēka, kolhozs “Kaugurieši”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība

Personas: Hermanis Enzeliņš, Dāvis Zaķis, A. Markovs, E. Damroze, Zenta Mauriņa, Pauls Pētersons, Pauls Antēns, Zenta Bormane, Alma Plētiena, Ruta Stirna, Māra Bormane, Alma Dundure, Lauma Dundure, Astra Riekstiņa, Ināra Vīksna, Aina Saleniece, Ruta Priede, Maija Zūpe, Millija Brence, Marita Bondarenko, Ausma Iesmiņa, Ausma Balodīte, V. Pinzule, A. Līce, R. Rudzīte, D. Stepanova, Dz. Gacka, Dace Pēkšēna, Erika Klapere

Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēkas

1896. gada 3. oktobrī pagasta valde rīko pagasta nama zālē “viesīgu vakaru ar dancošanu”. Domājams, ka minētais pasākums sarīkots līdzekļu vākšanai jaundibināmās Bezmaksas bibliotēkas biedrības izdevumu vajadzībām. Bibliotēkas biedrības dibināšanas iniciators ir bijis Hermanis Endzeliņš. 1897. gada 29. janvārī tika sasaukta “I gadskārtējā, vispārīgā” Bezmaksas bibliotēkas biedru sapulce, kura uzskatāma arī par dibinātāju sapulci. 1913. gadā rodas doma dibināt Kauguru – Mūrmuižas bibliotēkas biedrību.

Vairāk lasiet:

Beverīnas novada un Kauguru pagasta bibliotēkas