Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Kauguru pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Kauguru pagastā

  • Pievienots: 23.10.2018
  • Sagatavoja: Gundega Lapiņa, Daiga Miglava
  • Organizācija: Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs, Kauguru pagasta bibliotēka

Teātra spēlēšanas pirmsākumi Kauguros rodami 1869. gada vasarā, kad Kaugurmuižas īpašnieks barons Krīdeners muižas pagalmā sarīko pagasta jauno gruntnieku svētkus, kuros piedalās visi Kauguru saimnieki, apkārtnes skolotāji, skolnieki. Kopējā mielasta laikā uz balsīm tiek nodziedātas dažas tautas dziesmas. Labais skanējums dod ierosmi dziedāšanas biedrības dibināšanai. Viens no biedrības dibinātājiem – vēlākā atmodas laika sabiedrisks darbinieks Kārlis Vītols – mīt Kauguru pagasta Druļos. Bez politikas Vītolam mīļas divas lietas – dziesma un teātris. Kauguru pagasta vecākais Kārlis Vītols, bijis arī starp teātra pamatlicējiem.

Teātra spēlēšanas tradīcijas Kauguru pagastā

Atslēgvārdi

Personas: Gustavs fon Krīdeners, Kārlis Vītols, Hermanis Enzeliņš, Dāvis Zaķis, Kārlis Eliass, Artūrs Salaks, Biruta Skujenieks, Herberts Zommers, Eduards Brencēns, T. Gerliņš, E. Zvirbule, Ida Gulbe, A. Pulciņ j-kdze, B. Grīnberga, Jēkabsone Emma, Kārlis Miesnieks, Lonnija Čoka, L. Grīnberga, Z. Gailīte, Ruta Stirna, Ivars Riekstiņš, Aija Riekstiņa, Zaiga Muižniece, Gulbe Malvīne, Dainis Plasis, Jānis Pikšēns, Kukoļkins, Roberts Zēbergs, Aldis Briedis, Raimonds Pēcis, Aija Daiga, Pēteris Griezāns , Irēna Ceijere, Iveta Kreišmane, Alfrēds Stīpiņš, Anta Nasteviča, Oskars Morozovs, Artis Birzleja, Ilona Plaude, Aija Dubova, Gvido Vilnis Krūmiņš, Inga Miruškina, Raita Tūtina, Mārīte Muhina, Līga Vaite, Dainis Muhins, Jolanta Pinkule, Dainis Trēziņš, Aina Saleniece, Dainis Plasis, Inita Miglava, Artūrs Grīnofs, Juris Ošiņš, Anita Morozova, Zaiga Stīpiņa.

Organizācijas: Dziedāšanas biedrība “Dziesmu rota”, Kauguru bezmaksas bibliotēkas biedrība, Kauguru pagasta zemkopības biedrība, Kauguru – Mūrmuižas bibliotēkas biedrība, Latvijas Nacionālās Jaunatnes savienības Mūrmuižas nodaļa, Rīgas Mūzikas un dziedāšanas biedrības „Fortissimo” koris, Kauguru ciema tautas nams, Valmieras teātris, Mūru tautas nams, Kauguru pagasta amatierteātris “Vīzija”, Kauguru kultūras nams, J. Endzelīna Kauguru pamatskola.

Vietvārdi: Kauguri, Kaugurmuiža, Kauguru pagasts, Druļi, Sietiņi, Mazsalaca