Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

  • Pievienots: 27.10.2020.
  • Sagatavoja: Andra Auniņa
  • Organizācija: Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Bibliotēka Rencēnos laiku lokos – pirms un pēc tūkstošgades sliekšņa

Meklējot ziņas par bibliotēkas darbības aizsākumiem Rencēnos, tās atrodam grāmatā “Burtnieku skola” (SIA Lapa: Valmiera, 2000), kur 132. lappusē rakstīts: ”1897. gadā tiek dibināta Burtnieku brīvbibliotēka. Šādas bibliotēkas jau veiksmīgi darbojās no 1885. gada Matīšu pagastā un no 1872. gada Rencēnu pagastā.” Diemžēl grāmata nedod tālākas norādes par ziņu izcelsmi.

Latvijas Valsts vēstures arhīvi liecina: pie Rencēnu Izglītības biedrības “Straume” bibliotēka pastāv no 1908.gada. Bibliotēka atrodas pagasta namā. Līdz 1914.gadam bibliotēkā ir 700 sējumu.

I Pasaules kara laikā biedrība bijusi spiesta darbību pārtraukt. 1908.gadā dibināta arī šīs b-bas bibliotēka “Straume”, bet kara laikā tā stipri cieta. Rencēnu pagasta valdes ziņojumā (1920. 8. XI), ko parakstījis pagasta priekšnieks J. Zariņš un darbvedis A. Mintāls, norādīts, ka no 1920. 9. VIII bibliotēkas vadītāja ir Albertīna Liepa. (LVVA, 1632. fonds, 3. apraksts, 551 lieta.) B-ka atrodas pagasta sabiedrības mūra ēkā, ar šindeļu jumtu, un pret uguni nav nodrošināta. Lasītava pie b-kas nav atvērta. B-ka nedarbojas grāmatu trūkuma dēļ, jo “caur karu galīgi izpostīta, no 700 sēj. atlikušies ir tikai 180 sējumi”.

Vairāk:

Bibliotēka Rencēnos laiku lokos – pirms un pēc tūkstošgades sliekšņa

Lasīt arī: 

Maija Millere. Artūrs Lapsiņš – Rencēnu skolas ilggadējs pārzinis, direktors, skolotājs, kultūras un izglītības organizētājs Rencēnu pagastā, Latvijas folkloras krātuves darbinieks, TZO kavalieris: zinātniski pētnieciskais darbs. 2006 Andra Auniņa. Daira Munce – Rencēnu bibliotēkas vadītāja Daira Liepiņa (Munce). Fragments no grāmatas “Sibīrijas bērni”