Rencēnu pagasta 2. bibliotēka

  • Pievienots: 27.10.2020.
  • Sagatavoja: Ilze Lāce
  • Organizācija: Rencēnu pagasta 2. bibliotēka

Atslēgvārdi

Personas: Andra Auniņa, Mirdza Ārgale, Aina Bēķe, Daina Jēkabsone, Astra Kārkliņa, Aldis Kīns, Pāvels Krūmiņš, Ilze Lāce, Sandra Liepiņa, Ligita Lippe (tagad – Kārkliņa), Haralds fon Loudons, Jēkabs Māsēns, Laimonis Muncis, Daila Prātiņa, Zinaīda Priedīte, Aelita Punkstiņa, Emma Plīkša, Andrejs Sippo, Andris Sippo, Ilga Sippo, Inga Sippo, Lūcijas Sippo, Gita Šīrone, Inese Tetere (Bankava), Kristīne Zaļuma, Erna Zukure

Vietvārdi: Burtnieku novads, Ieriķi, Ječi, Lizdēni, Lizdēnu muiža, Purgaiļi, Rencēni, Rencēnmuiža, Rencēnu pagasts, Rīga, Saulieši, Sauļi, Valmiera, Vecpiebalga

Organizācijas: Burtnieku novada pašvaldība, Ēveles pagasta bibliotēka, kolhozs “Draudzība”, kolhozs “Komunists”, lauksaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Saimnieks”, Lizdēnu pagastskola, Rencēnu ciema padome, Rencēnu ciema 2. bibliotēka, Rencēnu pagasta 2. bibliotēka, Sauliešu bibliotēka, Tartu Universitāte, Valmieras rajona izpildkomitejas Kultūras nodaļa, Vecpiebalgas vidusskola

Rencēnu pagasta 2. bibliotēka: ieskats vēsturē

Pirmie ieraksti inventāra grāmatā liecina, ka Rencēnu pagasta 2. bibliotēka sākusi darboties 1949. gada aprīlī „Sauliešu” mājās Rencēnmuižā. Tolaik tās nosaukums bijis Sauliešu bibliotēka. Šajā ēkā bibliotēka atradusies līdz pat 1955. gadam. Bibliotēkā strādājuši Gita Šīrone, Emma Plīkša un Laimonis Muncis.

1955. gadā bibliotēku pārvieto uz „Ječiem”, kur atrodas kolhoza „Draudzība” kantoris. Bibliotēkai tiek mainīts nosaukumu – Rencēnu ciema 2. bibliotēku un Jēčos tā pastāv līdz 1980. gadam, kad kolhoza “Draudzība” kantorim rodas nepieciešamība pēc papildus platības. Bibliotēkas krājums tiek pārvests uz bijušās Lizdēnu pagastskolas ēku Lizdēnu “Purgaiļos”.

Vairāk:

Rencēnu pagasta 2. bibliotēka: ieskats vēsturē

Lasīt arī: 

Lūcijas Sippo atmiņas (Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas vadītāja no 1989. – 2010. gadam)