Vecates pagasta bibliotēka

  • Pievienots: 23.10.2020.
  • Sagatavoja: Ilze Zariņa
  • Organizācija: Vecates pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi

Vietvārdi: Vecates pagasta nams, Vecate, Sēļi, Skaņkalne, Lode, Matīši, Mazsalaca, Rūjiena, Valmiera, Strazdiņi, Vecates muiža, Rimeikas Strautnieki, Košķeles muiža, Vecates izpildkomiteja, Veckleiņi, Tūtmeļi

Iestādes, organizācijas: Vecates pagasta bibliotēka, Vecates pagasta padome, Kultūras fonds, Kultūras darbinieku tehnikums, Vecates tautas nams, Vecates ciema 1. bibliotēka, Vecates ciema 2. bibliotēka, Vecates pagasta padomju izpildkomiteja, kolhozs “Salaca”, Mazsalacas vidusskola, padomju saimniecība (sovhozs) “Austrumi”, Vecates pamatskola, Rūjienas mēbeļu kombināts, Mazsalacas bibliotēka, Matīšu pagasta bibliotēka, partija “Latvijas ceļš”, Salacas baseina bibliotēku biedrība, Burtnieku novada pašvaldība

Personas: J.Girgensons, A.Teteris, K.Rusmanis, E.Rozenbergs, R.Hochbergs, Paulīne Alksne, Elvīra Lupika, Augusts Puķītis, Helēna Vilcāne, Aina Podiņa, Inta Lupika, Renāte Sniega, Taiga Šmite, Vilma Bērziņa, Alīna Ādmine, Daina Ozoliņa, Jānis Šmits, Aleksandra Petrova, Aija Penka, Reg;ina Ezera, Ilze Indrāne, Jānis Krastiņš, Ilze Reliņa, Juris Dambergs, Berta Velberga, Lauma Sniķere, Irina Rudzīte, Vladislava Razvadovska, Jevdokija Platonova, Ivans Ameļins, A.Ivanovs, V.Abramovs, V.Rasputins, Sarmīte Luste, Jevgenija Triduba, Baiba Dreija, Tatjana Brambate, Valentīna Sorokina, Rita Ameļina, Vera Krivenkova, Konstantins Siliņš, Genadijs Razvadovskis, Nikolajs Misurevs, Vladimirs Kukainis, Ilga Ratniece, Rūdolfs Blaumanis, Andrejs Upītis, Māra Svīre, Ritma Kaimiņa, Ausma Rokpelne, Valdis Birkavs, Andris Bērziņš, Imants Ronis

Ieskats Vecates bibliotēkas vēsturē no tās vadītāju atmiņu krājumiem

Par Vecates bibliotēku saglabājušās diezgan skopas ziņas. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva datiem Vecates pagasta bibliotēka pastāv no 1875. gada, bet lielinieku laikā tā tiek pilnīgi iznīcināta. Pēc pirmā pasaules kara bibliotēka tika atjaunota. To pārzināja pagasta padomes ievēlētā komisija. 1924. gada jūnijā Vecates pagasta valde no kultūras fonda saņēmusi 547 grāmatas. Bibliotēka atradās Vecates pagasta namā. Tā bijusi pieejama trīs reizes nedēļā. Grāmatas lasīšanai izsniedza bez maksas visiem pilngadīgiem pagasta iedzīvotājiem. Līdzekļus bibliotēkas uzturēšanai deva pagasta padome. Bibliotēku bez atlīdzības pārzināja pagasta darbvedis K. Rozenbergs.

Vairāk:

Ieskats Vecates bibliotēkas vēsturē no tās vadītāju atmiņu krājumiem