Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Mazsalacas apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Mazsalacā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Mazsalacā

  • Pievienots: 22.10.2018
  • Sagatavoja: Liene Apsīte, Zane Berga
  • Organizācija: Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Atslēgvārdi:

Personas:  Marija Pēkšēna, Kristaps Linde, Milda Mitāne, Birgeris, Olga Strauta, Kārlis Ārgalis, Milda Vidovska, Emma Pētersone, Eižens Muižnieks, Elizabete Trauliņa, Jansons, Jānis Strauts, Dreimanis, J. Āboltiņš, A. Meļķis, H. Trops, V. Budža, Celma, M. Grūbe, K. Bole, J. Zviedris, Nellija Nurmika, Harijs Gercs, Zenta Eglīte, Vīgants Blāķis, Viktors Balgalvis, Dz. Treimanis, Agate Lejiņa, Otomija Andersone, Varis Brasla, Ivars Čaks, Pēteris Lūcis, Antonija Jansone, Viktors Jansons, Maija Priedāja, Inese (Zumberga) Rutmane, Agris Māsēns, Dace Jurka, Baiba Bīviņa

Iestādes, biedrības: Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu teātris, Saviesīgās biedrības nams, Izglītības biedrība “Venus”, LU Mazsalacas studentu biedrība, Mazsalacas dramatiskais kolektīvs, Mazsalacas amatierteātris, Mazsalacas strādnieku arodbiedrība, Raiskas telstilfabrika, Mazsalacas tautas nams, Mazsalacas tekstilfabrikas strādnieku dramatiskais pulciņš, kolhozs “Jaunais Ceļš”, Mazsalacas kultūras nams, Mazsalacas kultūras nama dramatiskais kolektīvs, Mazsalacas septiņgadīgā skola, Mazsalacas Jauniešu dramatiskais ansamblis, Mazsalacas Jauniešu dramatiskais kolektīvs, Rīgas Kultūras darbinieku tehnikums (RKDT), Mazsalacas Drāmas ansamblis, Mazsalacas amatierteātris, Valmieras rajona drāmas ansambļu salidojums Mazsalacā.

Vietvārdi: Mazsalaca, Skaņaiskalns, Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, Valtenbergas muiža

1888. gadā nodibina Mazsalacas Labdarības biedrību, kura rīko arī pirmās teātra izrādes. Tā darbojas līdz 1899. gadam, kad tās vietā nodibina Saviesīgo biedrību. 1904. gadā Mazsalacā uzceļ Saviesīgās biedrības namu ar plašu zāli un blakus telpām. 1909. gadā savu darbību uzsāk Izglītības biedrība “Venus”. No 1907. gada līdz 1917. gadam Mazsalacā iestudē vismaz 25 dažādu autoru lugas. Teātra izrādes tiek sagatavotas pēc dažādu biedrību lūguma, lai papildinātu biedrību rīkotos pasākumus un tādā veidā iegūtu līdzekļus biedrību vajadzībām.

Vairāk skatīt prezentācijā: 

TEĀTRA SPĒLĒŠANAS TRADĪCIJAS MAZSALACĀ

Materiāli attēlu galerijā, galvenokārt, izmantoti no Mazsalacas Kultūras dzīves hronikām, kuras veidojusi ilggadīgā (no 1954. – 1999. g.) Mazsalacas Kultūras nama direktore Nellija Nurmika. Šobrīd hronikas glabājas Mazsalacas kultūras centrā un Mazsalacas muzejā.