Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Rūjienas apvienība / Teātra spēlēšanas tradīcijas Rūjienā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Rūjienā

  • Pievienots: 23.10.2018
  • Sagatavoja: Maija Jostsone
  • Organizācija: Rūjienas pilsētas bibliotēka

20. gs. 50. gadu beigās Rūjienas bibliotēkā aizsākas Literāro tiesu uzvedumu tradīcija, kura ilgst trīs gadu desmitus un iegūst lielu popularitāti rūjieniešu vidū. Tajos piedalās kultūras nama pašdarbības teātra aktieri un paši bibliotekāri. Ideja pieder Rūjienas bibliotēkas darbiniecei Karīnai Amerikai, un viņa arī vada šos iestudējumus. Vēlāk stafeti pārņem Silvija Pētersone. Līdz pat 1986. gadam, kad tiek iestudēta pēdējā tiesas izrāde par M. Birzes stāstiem “Superstārs” un “Karaliene Mērija”, tā ir neatņemama Rūjienas bibliotēkas darba forma, popularizējot literāros darbus, atklājot to varoņu raksturus un savstarpējās attiecības. Kā labas prakses piemēru šī darba forma iegūst sekotājus citur Latvijā, līdz pat Literāro tiesu uzvedumiem Padomju Latvijas televīzijā. Tomēr tradīcija dzimusi Rūjienas bibliotēkā.

Vairāk par to: 

Literārās tiesas Rūjienas pilsētas bibliotēkā

Atslēgvārdi

Personības: P. Beķeris, A. Bondare, A. Budaka, S. Buliņa, Dz. Eglīte, Benno Ferders, Ilga Galviņa, Dzintra Gulāne, J. Ikaunieks, V. Jekale, Dz. Kažoka, A. Kukainis, A. Laukšteins, I. Lūsiņš, Z. Megi, M. Miķelsons, P. Paegle, Silvija Pētersone, V. Pētersons, J. Plauks, Ziedonis Podziņš, A. Ponnis, Sarmīte Rāve, Ausma Rokpelne, V. Rozentāls, A. Roziņa, Ādolfs Rozītis, Olga Sprince, A. Urule, A. Vilka, M. Vintere, Maiga Volkova, A. Zariņš, Dz. Zilvestere.

Organizācijas: Rūjienas kultūras nams, Rūjienas vidusskola, Mazsalacas kultūras nams, Kolhozs “Naukšēni”, Rūjienas 10. profesionālā tehniskā skola, kolhozs “Straume”, trikotāžas darbnīca “Māra”.