Par mums / Projekti / DEMOKRĀTISKĀ BIBLIOTĒKA

DEMOKRĀTISKĀ BIBLIOTĒKA

Nordplus programmas atbalstīts projekts “DEMOKRĀTISKĀ BIBLIOTĒKA” (Democratic Library 2023-2024). Tā mērķis ir paplašināt dalībnieku kompetences un zināšanu par vienlīdzīgu pieeju bibliotēkās, izveidot un uzturēt starpvalstu sadarbības tīklu, paplašināt un uzsvērt bibliotēku lomu demokrātijā.
Sadarbības partneri: no Dānijas, Igaunijas, Somijas, un Latvijas.
Projekts tiks īstenots mācoties starptautisko semināros un daloties ar iepriekš veiktajiem pasākumiem, kā arī veicot dažādas aktivitātes bibliotēkā demokrātijas atbalstīšanai.

Projekta 2023-2024 aktivitātes:

“Starptautiskā bibliotēku nedēļā Valmierā” ( 10. -13. oktobris, 2024)

2023. un 2024.gadā  Valmieras bibliotēka īsteno divus starptautiskus sadarbības projektus. Pirmais projekts  ir ERASMUS+  partnerība pieaugušo izglītībai “KOPĀ TĀLĀK” (FORWARD TOGETHER, 2023- 2024). Otrais ir  Nordplus programmas atbalstīts projekts “DEMOKRĀTISKĀ BIBLIOTĒKA” (Democratic Library 2023-2024). Apvienojot abu projektu starptautiskās tikšanās, tika īstenota plaša programma.

Četrās dienās dažādas tikšanās, nodarbības un priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā, Valmieras muzejā, Skaņkalnes Jēru klubā, Mazsalacas bibliotēkā un muzejā, Zilākalna kultūrvēstures un tūrisma centrā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Projekta dalībnieki pētīja tos aspektus, kas veido demokrātiskas bibliotēkas pamatus, aplūkoja dažādu sabiedrības iesaistes un pakalpojumu attīstības piemērus, diskutēja par dažādību un iekļaušanu, kā arī piedalījās Dialogu apļos, ko rīkoja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS. 

Intensīva programma, daudz vērtīgas pieredzes un iedvesmas, bet galvenais, ka ir atbalsta un kopības sajūta ceļā, ko esam sev izvēlējušies – demokrātiska un iekļaujoša bibliotēka – tās ir atziņas no projekta dalībniekiem tikšanās noslēgumā.

Sadarbības partneri: Valmieras Zonta klubs, Mazsalacas pilsētas bibliotēka,  Aktīvo iedzīvotāju fonds, fonds atvērtai sabiedrībai DOTS.

Pasākuma programma un galerija pieejama ŠEIT.

Tikšanās Dānijā ( 11.-15.marts, 2024)

Projekta ietvarā šā gada martā norisinājās piecas dienas gara partneru tikšanās Dānijā.
Tās laikā izpētījām vairākus piemērus, kā bibliotēkas stiprina demokrātiju un demokrātisku sabiedrību. No ļoti plašām un aptverošām tēmām kā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu bibliotēkā līdz ļoti konkrētiem sadarbības veidiem, ar mērķi izveidot atbalsta grupu bērnu kopšanas atvaļinājumā esošajiem tēviem. Tāpat arī iepazināmies ar vairākiem citiem Strueras bibliotēkas Europe Direct projektiem dažādām mērķgrupām.

Tikšanās programma