Pakalpojumi / Lietotāju reģistrācija

Valmieras novadā darbojas vienots bibliotēku tīkls, kurā ir 34 pašvaldību publiskās bibliotēkas. Tikai reģistrējoties kādā no bibliotēkām, Tev ir pieejams visu Valmieras novada publisko bibliotēku krājums un pakalpojumi, tai skaitā e-katalogs, e-grāmatas, datubāzes, pieeja Wi-Fi un datoriem. Reģistrācija ir bezmaksas.

Reģistrēties bibliotēkā var klātienē vai attālināti.

Lai reģistrētos par bibliotēkas lasītāju, jādodas uz jebkuru pašvaldību publisko bibliotēku (karte). Tur būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un aizpildīt reģistrācijas anketu, ar parakstu apliecinot bibliotēkas noteikumu (lasīt šeit) ievērošanu.

Dati no reģistrācijas anketas tiek ievadīti BIS ALISE ( bibliotēku informācijas sistēma), pēc tam Anketa tiek iznīcinātas. Lietotāja reģistrācija BIS ALISE uzskatāma par Noteikumos minēto Lietotāja saistību uzņemšanos. Dati tiek glabāti BIS ALISE, kamēr jūs izmantojat bibliotēkas pakalpojumus un neesat paudis vēlmi pārtraukt to izmantošanu. Ja pakalpojumi netiek izmantoti 5 gadus, dati tiek dzēsti no sistēmas.

Informējam, ka katru gadu tiek veikta lasītāju pārreģistrācija, kuras laikā tiek lūgts atjaunot kontaktinformāciju.

Attālināta reģistrācija

 1. Reģistrējoties attālināti, jāiepazīstas ar Noteikumiem (lasīt šeit),
 2. jāaizpilda anketa (lejuplādējams Word dokuments) un jāparaksta to ar drošu elektronisko parakstu (ja tas ir iespējams),
 3. anketa jānosūta uz biblioteka.info@vb.valmierasnovads.lv,
 4. pirmo reizi ierodoties bibliotēkā klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments savas identitātes apliecināšanai.

Pēc tam, kad būsiet bibliotēkā reģistrēts, saņemsiet informāciju uz e-pastu par bibliotēkas iespējām, piekļuvi e-katalogam, e-grāmatām un citiem e-resursiem.

Autorizācijas rīki  

Reģistrējoties bibliotēkā, jums tiks piešķirti autorizācijas rīki (lietotājvārds un parole) attālinātajai piekļuvei savam Bibliotēkas lietotāja kontam vietnē www.biblioteka.valmiera.lv.

Savā bibliotēka lietotāja kontā jūs varat:

 • redzēt sev izsniegto grāmatu, žurnālu vai citu informācijas nesēju sarakstu un izsniegšanas termiņi, kā arī apskatīties izsniegumu vēsturi,
 • rezervēt sev interesējošās grāmatas un filmas,
 • pieteikties rindā uz grāmatām, kas tobrīd izsniegtas kādam citam,
 • prasīt izsniegumu termiņu pagarinājumu,
 • ar tiem pašiem autorizācijas datiem varat reģistrēties e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv.

Lietotāja karte

Reģistrētiem Lietotājiem pēc pieprasījuma divu nedēļu laikā bez maksas izgatavo Lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot Valmieras bibliotēkas un visa novada bibliotēku krājumus un sniegtos pakalpojumus. Lietotāja karte ir dokuments, kuru Lietotājam nav tiesības nodot izmantošanai citai personai.

Lietotāja kartes funkcijas var pildīt arī:

 • eID karte,
 • skolēna apliecība,
 • ViA studenta apliecība,
 • ViA personāla identifikācijas karte,
 • citas Valmieras novada bibliotēkas izsniegta Lietotāja karte.

Kādu no minētajiem dokumentiem jāuzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Lietotāja kartes pazaudēšanas gadījumā karti pēc pieprasījuma atjauno.

Bērnu un jauniešu reģistrācija

Bērnu un jauniešu ( līdz 18 gadiem) reģistrācijai nepieciešams galvotājs, kurš aizpildīt Anketu – galvojumu. Vairāk par to lasīt šeit