Par mums / Projekti / CreaDream Forum in Library

CreaDream Forum in Library

Valmieras bibliotēka 2015.g. septembrī uzsāka dalību projektā “CreaDream Forum in Library” jeb “Radošo Sapņu forums bibliotēkā”, kurš ir programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 ietvaros. Starptautiskais sadarbības (Turku, Somija; Tallina, Igaunija; Valmiera, Latvija) projekts notiks gada garumā, sākot no 1.septembra 2015. gada – 31. septembrim 2016. gadā.  Projekta mērķis ir veicināt laikmetīgās kultūras izpratni sabiedrībā. Projekta moto ir „Be contemporary” jeb „Saproti laika garu un izmanto iespējas”. Izaicinājums: sevis pārvarēšana. Projektā piedalās Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāri, Valmieras Zonta kluba biedres, sabiedrības pārstāvji. Sabiedriski aktīvas sievietes 50+.

Projekta aktivitātes tika dažādos veidos arī iemūžinātas un no visa daudzveidīgā materiāla izveidota interesanta, krāsaina un iedvesmojoša projekta dienasgrāmata latviešu un angļu valodā.

Projekta dienasgrāmata The project handbook- diary