Par mums / Projekti / Kopā tālāk

Kopā tālāk

Valmieras bibliotēka kopā ar partneriem no Igaunijas, Somijas un Dānijas īstenos projektu FORWARD TOGETHER jeb KOPĀ TĀLĀK. Tā ir ERASMUS+  partnerība pieaugušo izglītībai, kas ilgs divus gadus no 01.01.2023 līdz 01.01.2025. 
Bibliotēku pieredze liecina, ka bibliotēka ir kopienas centrs, kur satiekas dažādu tautību un kultūru cilvēki. Jaunā realitāte izvirza jaunas prasības bibliotēkas darbiniekiem. Kopējais projekta mērķis ir iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar neaizsargātām grupām (sociāli trauslajām), tai skaitā, kara bēgļiem. Igaunijai un Latvijai līdz šim nav bijusi liela pieredze ar kara bēgļiem vai imigrantiem. Toties Somijai un Dānijai tāda ir. Idejas, kas apvieno partnerus projektā, ir bibliotēku sociālo misija: uzturēt saliedētību, piedalīties tādas vides radīšanā, kas veicina ilgstošu, līdzsvarotu sabiedrības pašattīstību. Projektā paredzētas starptautiskās, nacionālā līmeņa klātienes tikšanās un aktivitātes vietējās kopienas pārstāvjiem. Valmieras bibliotēkai (Valmiera, Latvija) ir veiksmīga sadarbības pieredze ar esošajiem partneriem no Kārdlas pilsētas bibliotēkas ( Hijumā, Igaunija), Turku Sieviešu centra (Turku,  Somija) un Ikast kultūras centra un bibliotēkas ( Ikast-Brande, Dānija), kas iegūta kopīgi īstenojot NORDPLUS ADULT projektus kopš 2014. gada.

Valmieras bibliotēkas projekta uzdevums ir stiprināt vispārējo pakalpojumu sniedzējus (bibliotekārus, pašvaldības iestādēs strādājošos speciālistus, NVO pārstāvjus), kuri strādā ar cilvēkiem dažādās situācijās. Veidojot pleca sajūtu, atbalsta loku un radot pozitīvu pieredzi cilvēkiem, kuri rūpējas par citu fizisko, garīgo un sociālo labklājību.

Projekta aktivitātes:

Darba grupas tikšanās Somijā (31.01 – 3.02.2023)

Projekta KOPĀ TĀLĀK pirmā aktivitāte – starptautiskās projekta darba grupas tikšanās 3 dienu seminārā Turku ( Somija) laikā no 2023. gada 31.janvāra (ierašanās diena) līdz 3.februārim. Programmā tika iekļauta 3 bibliotēku apmeklējums, priekšlasījumi, radošās nodarbības, diskusijas un neformālās sarunas, tādējādi realizējot vienu no projekta prioritātēm:  pieaugušo neformālajā  izglītībā iesaistīto darbinieku kompetenču pilnveidošana un apmācības iespēju pieejamības uzlabošana pieaugušajiem.
Somijas bibliotēku pieredze liecina, ka bibliotēka ir kopienas centrs, kur satiekas dažādu tautību un kultūru cilvēki. Sarunās tika skarta tēma par bibliotēku sociālo misiju:  uzturēt saliedētību sabiedrībā, līdztiesības perspektīvu (tai skaitā imigrantiem), dot un radīt labas un ilgtspējīgas dzīves iespējas. Turku Sieviešu centrs dalījās pieredzē ar somu valodas mācībām imigrantiem. Tikšanās laikā 1.februārī piedalījās Irākas, Kenijas, Somālijas, Bosnijas, Ukrainas imigrantu kopienu pārstāvji, demonstrējot gan savas labās somu, gan angļu valodas zināšanas un stāstot par savu pieredzi jaunas mītnes vietas atrašanā. Pārsteidzoši saturīga bija gan izveidotā foto izstāde Kaarinas pilsētas bibliotēkā, kuru papildināja izstādes varoņu klātbūtne un stāsti. Tikpat interesanta  un pieredzes pārņemt cienīga bija Turku mākslas muzeja attālinātā pedagoģiskā programma 2.februāra seminārā Raisio bibliotēkā, kuras laikā iepazināmies ar vienu no slavenākajiem somu gleznotājiem, viņa darbu un Somijas vēsturi caur senajiem mītiem. 
Visa projekta  mērķis ir iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar kara bēgļiem, ko viņiem mācīt un kā to darīt. Šis darbs tiks veikts projekta ietvaros organizētajos semināros un darbnīcās.

Februāra seminārs Turku bija pirmais no  4 kopīgajām starptautiskas tikšanās reizēm-  semināriem bibliotekāru apmācībai un pieredzes apmaiņai.

Starptautiskās darba grupas tikšanās Dānijā (31.05.-2.06.2023)

31.maijā programma iesākās ar sadarbības partneru tikšanos Ikast-Brande pilsētā.  Ukraiņu asociācijas Lastivka  priekšalasījumu un  sarunu papildināja izsmeļošs pašvaldības darba konsultanta priekšlasījums par ukraiņu integrāciju darba tirgū. Tam sekoja ekskursija gida pavadībā Ikastes bibliotēkā. Pirmo dienu noslēdzošā ekskursija gida pavadībā Midtjylland muzejā radīja pilnīgu ieskatu par dāņu ekonomiskās izaugsmes sākumiem pašvaldībā pagājuša gadsimta 50.- 60. gados.
1.jūnijā – pārbrauciens no Ikast  uz Brande pilsētu. Saruna  kultūrizglītības centrā Artium (skolas, bibliotēkas, kultūras centra apvienojums)
Pašvaldības darbinieka Mikela Ottova lekcija  par pašvaldībā realizēto starptautisko projektu ”Kultūra veselībai” konkrētāk stāstot, kā māksla un kultūra var atbalstīt piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku garīgo labklājību,
Pastaiga Brandes pilsētā kopā ar gidu vērojot vides objektus un murāļus, izzinot informāciju par tradicionālo laikmetīgās mākslas festivālu.
Tikšanās noslēguma dienā – 2.jūnijā-  pieredzes apmaiņas  vizīte  Billundas bibliotēkā, baznīcā, ekskursija bibliotēkas bērnu nodaļā un noslēguma saruna.

Akcija #chebookcrossing – grāmatas ukraiņiem Latvijā

Valmieras Integrētās bibliotēkas 1. stāvā izvietots akcijas #chebookcrossing grāmatu galds ar grāmatām ukraiņu valodā. Šīs grāmatas Ukrainas pilsētas Čerkasu delegācija atveda uz Valmieru ar aicinājumu iesaistīties grāmatu ceļojumos pie ukraiņiem, kas piespiedu kārtā atstājuši savu valsti un šobrīd dzīvo ārpus Ukrainas.

Vairāk lasīt ŠEIT

Mozaīka Ukrainas atbalstam

Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, no 2023. gada 10. jūnija līdz 10. augustam skatāma projekta “Atvērtā darbnīca” izstāde “Mozaīka Ukrainas atbalstam”. Izstāde tapusi sadarbībā ar mākslas “Galeriju Laipa”, “Bazar’t”, “Happy art Museum” un “Mosaic Art Studio in Riga”.

Leģendārās alternatīvā roka zvaigznes Borisa Grebenščikova dziesmas “Zelta pilsēta” vārdi “Tai pilsētā ir dārzs, kur zāļu ziedi plaukst un brīnumzvēri staigā..” – ir šī mākslas maratona pamattēma. Šajā projektā tika veidoti mozaīkas darbi pēc ukraiņu tautas gleznotājas Marijas Primačenko skicēm. Ja no laika gala cilvēks bija tiesīgs dod vārdus dzīvniekiem, tad Marija Primačenko, izmantojot šīs suverenās tiesības, savā īstumā, tīrībā un vienkāršībā ir radījusi fantastisku pasauli, kuru apdzīvo brīnišķi daiļi pasaku varoņi.

1937. gada Starptautiskajā Parīzes mākslas izstādē Marijas Primačenko darbi saņēma zelta medaļu. Viņas darbi izstādīti Prāgā, Vīnē, Monreālā, Sofijā, Varšavā. Starp Marijas Primačenko talanta pielūdzējiem bija Marks Šagāls, bet Pablo Pikaso teica: “Es noliecu galvu šīs satriecošās ukraiņu mākslinieces mākslas brīnuma priekšā”. Primačenko gleznas kļuva par fenomenu, jo savu unikālo stilu, “tautas primitīvisms”, viņa izveidoja pati. Laika gaitā mākslinieces savdabīgums pārvērtās par ukraiņu tautas dvēseles gaismas, skaistuma un laipnības simbolu!

2022. gada 26. februārī Ivankovas ciematā pie Kijevas tika iznīcināts Marijas Primačenko novadpētniecības muzejs. Šī notikuma sakarā, līdzīgi domājošo cilvēku grupa, kuras sastāvā ir Mākslas galerijas “Bazar’t” vadītāja Inese Drone, Mākslas galerijas “Happy Art Museum” vadītāja Gaļina Maksimova, Kijevas Dekoratīvas un lietišķās mākslas un dizaina akadēmijas pasniedzēja, Ukrainas bēgle, Marija Zeņkova un Mākslas mozaīkas studijas “Mosaic Art Studio in Riga” vadītājs Vadims Verniks, organizēja projektu “Atvērtā darbnīca”. Projekta laikā tika atveidoti Marijas Primačenko darbu fragmenti mozaīkas tehnikā, izmantojot “mūžīgo”, atraktīvo, vizuāli bagātāko un profesionālāko materiālu – Murano smalti.
Projekta mērķis bija Marijas Primačenko darbu repliku veidošana mozaīkas tehnikā un gatavo darbu dāvāšana iznīcinātajam muzejam. Šis ir labas gribas žests kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas sākumam un ukraiņu tautas atbalstam. Latvijas tauta no visas sirds Ukrainas tautai!

Kultūrizpētes brauciens projekta ietvaros ( 17.06.2023)

2023.g. 17. jūnijā Valmieras bibliotēka projekta FORWARD TOGETHER jeb KOPĀ TĀLĀK ietvaros organizēja kultūrizpētes braucienu uz Latvijas Brīvdabas muzeju.
Šī brauciena mērķis bija neformālā gaisotnē diskutēt par tēmu “Vai tradīcijas mūs stiprina un vieno? Pieredze dažādu kultūru perspektīvā”. Izstaigājot Brīvdabas muzeju, brauciena dalībnieki nokļuva iepriekšējo gadsimtu Latvijā. Tematiskajā ekskursijā „Jāņu svinības senajā latviešu zemnieka sētā” iepazināmies ar vasaras saulgriežu – Jāņu tradīcijām, šo svētku nozīmi senā latviešu zemnieka dzīvē, par darbiem, kas bija veicami, lai godam sagaidītu Jāņus, izzinājām rituālo darbību jēgu. Katrai kultūrai ir savi stāsti tautas izglītošanai, kultūras saglabāšanai vai morālo vērtību ieaudzināšanai. Brauciena laikā iepazīsimies ar šiem stāstiem gan personiskajiem, gan mantotajiem un diskutēsim, par tiem individuālajiem un sabiedrības resursiem, kas mums palīdz pārvarēt dzīves grūtības. Braucienā piedalījās Valmieras bibliotēkas darbinieki, biedrības Kristīgais žēlsirdības centrs brīvprātīgie palīgi, Valmieras Zonta Kluba dalībnieces un ukraiņu kopienas pārstāvji, kas izveidojusies Valmierā pēdējā gada laikā sakarā ar kara situāciju Ukrainā

Darba grupas tikšanās Hījumā (21.08 – 24.08.2023)

No 21. līdz 24. augustam Hījumā ( Igaunijā) notika trešā starptautiskās projekta darba grupas tikšanās. Programmā: seminārs Kārdlas policijas iecirknī, tēma: “Krīzes vadība (Baltkrievijas krīze, pandēmijas laiks, Ukrainas kara bēgļi), Kerdlas pilsētas bibliotēkas vizīte un seminārs “Mazā biznesa iespējas Igaunijas iedzīvotājiem un e-rezidentiem”, diskusijas ar Palades skolas direktori par mācību nodrošināšanu ukraiņu bērniem, tikšanās Kainas bibliotēkā un saruna par bibliotēkas piedāvājumu Ukrainas kara bēgļiem, Aino Kallas (ievērojamas Igauņu rakstnieces 1878 –1956) vasarnīcas apskate un diskusija par igauņu literatūru un personībām 19. gadsimta sākumā, tāpat arī vairāku citu kultūrvēsturisku vietu apskate vizītes laikā.
Ļoti simbolisks šajā braucienā bija arī divu bāku apmeklējums, jo arī mēs savā projektā meklējam to gaismu, to jauno bibliotēkas lomu, kas sarežģītā vai par krīzes situācijā palīdzētu cilvēkiem neapmaldīties. Viena no atziņām, kas izgaismojās braucienā dzirdētajos pieredzes stāstos un diskusijās, ir savstarpējā atbalsta un uzticēšanās nozīme spēcīgas kopienas veidošanā.

Tikšanās programma

Starptautiska bibliotēku nedēļa Valmierā ( 10. -13. oktobris, 2023)

No 2023.gada 10. līdz 13. oktobrim Valmieras bibliotēkā norisinājās divu starptautisko projektu partneru tikšanās. 22 dalībnieki no Dānijas, Igaunijas, Somijas, un Latvijas pulcējās Valmieras bibliotēkas rīkotajā “Starptautiskajā bibliotēku nedēļā Valmierā”.

Četrās dienās dažādas tikšanās, nodarbības un priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā, Valmieras muzejā, Skaņkalnes Jēru klubā, Mazsalacas bibliotēkā un muzejā, Zilākalna kultūrvēstures un tūrisma centrā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Projekta dalībnieki pētīja tos aspektus, kas veido demokrātiskas bibliotēkas pamatus, aplūkoja dažādu sabiedrības iesaistes un pakalpojumu attīstības piemērus, diskutēja par dažādību un iekļaušanu, kā arī piedalījās Dialogu apļos, ko rīkoja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS. 

Vairāl lasīt ŠEIT

Latvijas pieredze ukraiņu kopienu attīstībai

2023.g. 12. decembrī tiešsaistē notika tikšanās “Latvijas bibliotēku tīkls un tā loma Eiropas kultūras telpā. Projekta darbība un veiksmes stāsti”, kuru rīkoja Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas biroja koordinatore Latvijā un Valmierā sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.

Pasākumam pievienojās vairāk nekā 100 dalībnieku no Ukrainas.

  • Dalībniekus sveica Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kurš stāstīja par bibliotēku lomu un nozīmi Latvijas un Eiropas kultūras telpā.
  • Ar Latvijas bibliotēku sistēmu, struktūru, funkcijām un mūsdienu tendencēm iepazīstināja Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskā darbā Olga KRONBERGA.
  • Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna DUKURE dalījās veiksmes stāstos un informēja par Strenču bibliotēkas aktivitātēm un darbu ar projektiem un starptautiskajiem partneriem.
  • Pasākumu rezumēja Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne:

“Mūsdienīga bibliotēka ir dinamisks kultūras, mācību un inovāciju centrs, kas nodrošina piekļuvi dažādiem resursiem. Tas ne tikai glabā grāmatas, bet arī nodrošina piekļuvi internetam, digitālajiem resursiem, organizē pasākumus, kursus un veicina kopienas attīstību. Bibliotēka ir vieta, kur veidojas zināšanas, tiek veicināta jaunrade izglītības un kultūras iniciatīvu attīstībai.”

Šo pasākumu iedvesmoja Erasmus+ projekta ietvaros notikusī Starptautiska bibliotēku nedēļa Valmierā no 10. līdz 13. oktobrim. Tajā piedalījās arī Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas biroja koordinatore Latvijā un Valmierā Oksana Kiriluk.

Tikšanās Dānijā ( 11.-15.marts, 2024)

Projekta ietvarā šā gada martā norisinājās piecas dienas gara partneru tikšanās Dānijā.
Tās laikā izpētījām vairākus piemērus, kā bibliotēkas stiprina demokrātiju un demokrātisku sabiedrību. No ļoti plašām un aptverošām tēmām kā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu bibliotēkā līdz ļoti konkrētiem sadarbības veidiem, ar mērķi izveidot atbalsta grupu bērnu kopšanas atvaļinājumā esošajiem tēviem. Tāpat arī iepazināmies ar vairākiem citiem Strueras bibliotēkas Europe Direct projektiem dažādām mērķgrupām.

Tikšanās programma