Par mums / Projekti / Literāro tekstu tulkošanas darbnīca “VALMIERAS PERFORMANCE”

Literāro tekstu tulkošanas darbnīca “VALMIERAS PERFORMANCE”

Idejas koncepts

Procesi, kas šobrīd norisinās Eiropā, un kuru viena no aktualitātēm ir ne vien drošības, bet arī kultūrtelpas saglabāšana, mūs arvien spēcīgāk mudina apzināties savu identitāti. Pārvarot robežas, mēs satuvināmies un angļu valoda kļūst par kopīgās Eiropas saziņas valodu. Tai pat laikā, baidoties izšķīst “lielajā tautu kausējamā katlā”, mēs intensīvāk sākam kopt savas kultūras saknes. Digitālā vide šobrīd piedāvā ārkārtīgi plašu informācijas lauku, izziņas iespējas un instrumentus valodu barjeras pārvarēšanai. Tomēr, lai piekļūtu dziļākajiem kultūras slāņiem, ir vajadzīgs tilts, kas savienotu daudzveidīgās kultūrzīmes ar tiem, kuri tās meklē. Tulks, tulkotājs, atdzejotājs ir pārcēlājs, dažādo valodu krastu vienotājs.

Valmieras Integrētā bibliotēka un Europe Direct Informācijas punkts Valmierā radošiem cilvēkiem piedāvā literāro tekstu tulkošanas darbnīcu “Valmieras performance”. Tās laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar tulkošanas procesa filozofiskiem un praktiskiem aspektiem, un gūst pieredzi tulkošanā pieredzējušu tulkotāju vadībā. “Valmieras performance” nākotnē iespējama arī kā sintētiskās mākslas darbnīcas, literāro klipu festivāls vai dzejas deju darbnīca. Piemērs iedvesmai: krievu valodā tulkotie Jāņa Ziemeļnieka dzejoļi tika izdejoti kādā meistarklasē Kaļiņingradā, bet Jāņa Rokpeļņa dzeja – Sanktpēterburgā.

Darbnīcas norises vieta un biežums

Tulkošanas darbnīca tiek rīkota vienreiz gadā Valmierā, Valmieras Integrētajā bibliotēkā vai kādā citā radošu procesu atbalstošā vidē Valmieras apkārtnē.

Dalībnieki

Dalībnieki, kuri pārvalda angļu, vācu, krievu vai citu svešvalodu. Vairāku valodu prasmes tiek uzskatītas par priekšrocību. Pieredze tulkošanā nav obligāta.

Pasniedzēji : Sergejs Moreino un citi pasniedzēji. Projekta attīstības gaitā iecerēts aicināt tulkotājus no ārvalstīm (vai nodrošināt komunicēšanu Skype).

Ideja

  • Meistarklases dalībnieki darbnīcas laikā latviski tulko un atdzejo no angļu, vācu, krievu un citām valodām. Ja nepieciešams, darbs ar oriģinālu notiek, izmantojot kādu trešo valodu kā starpniekvalodu. Otrajā daļā seko darbs ar latviešu autoru darbiem – tiek mēģināts tulkot svešvalodās.
  • Vēlams, lai projektā iesaistītie piedalītos tulkošanas darbnīcā no sākuma līdz tās noslēgumam, neizlaižot nevienu sesiju. Mūsu mērķis – saglabāt grupas radošo lauku, atbalstīt vidi, kurā dalībnieki spētu maksimāli koncentrēties procesam.
  • Darbu uzsāk, līdzko ieradušies visi dalībnieki. Jo lielāka grupas pašdisciplīna, jo vieglāk veidot atbalstošu vidi.
  • Darbnīcas procesā tiek imitēta svešas valodas atmosfēra.
  • Darba valodas – latviešu un angļu.
  • Noslēgumā tiek organizēti literārie lasījumi plašākam interesentu lokam, kurā dalībnieki kopā ar darbnīcas vadītāju sniedz ieskatu paveiktajā.

Pieteikšanās

Pieteikties var elektroniski, nosūtot pieteikumu brīvā formā, pievienojot literāro mēģinājumu fragmentus (dzejoļus, tulkojumus etc.) un īso dzīves aprakstu.

Darbnīcas gaitā plānota vismaz viena tikšanās ar kādu no vietējiem rakstniekiem. Tikšanās ar dzejnieku dod ieskatu, autora filozofiskajā pasaules redzējumā, iezīmē personības dimensijas. Lasot pats savus tekstus, autors intonatīvi dod iespēju rotaļai. Ar šo kontrastu var spēlēties, strādājot pie tulkojuma.

2016. gada meistardarbnīca

2016. gada tulkošanas darbnīcas programma Meistardarbnīcas vadītājs – tulkotājs Sergejs Moreino Sergeja Moreino atziņas par valodu, literatūru un tulkošanu

Tulkošanas darbnīcas dalībnieki:

2015. gada meistardarbnīca

Noslēguma lasījumu video un dalībnieku iespaidi