Beverīnas novads

Last changed on Ce, 01/01/1970 - 03:00

Nozīmīgas personības TRIKĀTAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. līdz 1991. gadam

Abula HES

Atmiņas par Jaunvāles 4-gadīgo pamatskolu un kultūras dzīvi pagastā

Baltijas ceļam - 30. Beverīnas novads

Kauguru pagasta bezmaksas bibliotēkas biedrība (1896.-1938.)

Kauguru pagasta bibliotēkas

Daudža saiešanas nams (Brenguļu pag.)

Mūrmuižas Sietiņsoni

Nostāsti par Vecdaudžu mājām (Brenguļu pagasts)

Teātra spēlēšanas tradīcijas Kauguru pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Trikātas pagastā