Par mums / Projekti / European Citizen Science

European Citizen Science

Eiropas amatierzinātne ( European Citizen Science) projektu koordinē Eiropas amatierzinātnes asociācija. Projekta mērķis ir paplašināt un spēcināt Eiropas amatierzinātnes sabiedrību, organizējot kapacitātes paaugstināšanas un izpratnes veicināšanas aktivitātes.

Projekta vīzija – globāli vienota, iekļaujoša un spēcīga amatierzinātnes kopiena, kas veido pārmaiņas Eiropas sabiedrībā.

Projektā iesaistīti 12 partneri, 9 saistītās struktūras un 15 dažādas valstis.

Viena no partnerinstitūcijām ir Public Libraries 2030, ar kuru Valmieras bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība jau ilgu gadu garumā. Pateicoties ilgstošai sadarbības pieredzei, Public Libraries 2030 arī šajā projektā ir uzaicinājusi piedalīties Valmieras bibliotēku.

Eiropas amatierzinātnes projekta laika periods – 2022. gada augusts līdz 2026. gada jūlijs.

Valmieras bibliotēka ir projekta dalībniece no 2023. gada līdz 2025. gadam.

Eiropas pilsētu bibliotēkas, kuras piedalās Eiropas amatierzinātnes projektā: Orhūsa (Dānija); Sibiu (Rumānija); Lisabona(Portugāle); Valmiera (Latvija); Veria (Grieķija); Helsinki (Somija); Kranj (Slovēnija); Ļubļana (Slovēnija); Vīne-Noidštate (Austrija); Kudova-Zdrojs (Polija).

Kāpēc tiek iesaistītas publiskās bibliotēkas? Tās ir vērtīgs partneris un pulcēšanās vieta, kur sabiedrības pārstāvji var kopā sarunāties un mācīties viens no otra. Publisko bibliotēku darbiniekiem ir zināšanas un prasmes uzrunāt mazāk pārstāvētas grupas, veicinot amatierzinātnes jēdziena izpratni vietējā sabiedrībā.

10 amatierzinātnes principi Plakāts par Eiropas amatierzinātnes projektu ( angļu valodā)

Valmieras bibliotēkas uzdevumi projektā:

  1. Kopīgi ar projekta veidotājiem un citām bibliotēkām veidot apmācību moduli par amatierzinātni, kā arī piedalīties apmācībās.
  2. Rīkot kopienas pasākumus mazāk pārstāvētām mērķa grupām (jauniešiem, senioriem, etniskām minoritātēm) par amatierzinātnes tematiem.

Plānotās aktivitātes

27. aprīlis. Izglītojošs izbraukums kopā ar Jāni Bikši. Izbraukuma laikā uzzināsim vairāk par tuvējiem avotiem (Pantene, Skaņaiskalns), amatierzinātni un katra iespējām iesaistīties pētniecisko procesu attīstībā. Izbraukumā piedalīsies un par avotu pētīšanu stāstīs ģeogrāfs, grāmatu autors, Vidzemes Augstskolas lektors Jānis Bikše. Auditorija – jaunieši un citi interesenti. Vairāk par izbraukumu lasi šeit.

2024. gada novadpētniecības akcija “Vietvārdu talka”. Visās Valmieras novada publiskajās bibliotēkās noris vietvārdu vākšanas akcija līdz pat gada beigām. Apzinātos vietvārdus bibliotekāri ievadīs datubāzē vietvardi.lu.lv. Vietvārdu apzināšana ir ikkatra iespēja palīdzēt nodrošināt datus pētniecībai valodniekiem, ģeogrāfiem, vēsturniekiem un citiem zinātniekiem. Īpašas aktivitātes un iesaiste plānota sadarbībā ar Valmieras novada pilsētu jauniešiem.

28. maijā plkst. 14.00 Valmieras Integrētajā bibliotēkā. Nodarbības ilgums – 2h. Zaļā pēcpusdiena kopā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centru. Iejūties zinātnieka ādā! Iesim dabā, pētīsim mums apkārt esošo un uzzināsim vairāk par amatierzinātni! Nodarbības laikā piedāvājam iziet dabā un iepazīt augu un dzīvnieku reālās dzīves vietas, barošanās paradumus, lai labāk saprastu dabā notiekošo, tā izprotot cilvēka un dabas savstarpējās attiecības. Vairāk par Zaļo pēcpusdienu lasi šeit.