Kocēnu novads

Last changed on Tr, 27/10/2021 - 22:13

Alfrēds Vinters - Valmieras rajona Leņina kolhoza priekšsēdētājs 1965. -1988. (KOCĒNU pagasts)

Nozīmīgas personības BĒRZAINES pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

Bērzaines pagasta bibliotēka

Jaunburtnieku - Bērzaines saieta nams

Kocēnu pagasta 1. bibliotēka

Kultūras darbinieks un novadpētnieks Edgars Luste

Motosports Bērzainē 1987 - 1991

Mujānu Izglītības biedrība

Teātra spēlēšanas tradīcijas Bērzaines pagastā

Teātra spēlēšanas tradīcijas Zilākalna pagastā

Zilākalna pagasta bibliotēka