Novadpētniecība / Novadpētniecības konkursi / Konkurss 2018. “Teātra spēlēšanas tradīcijas manā pagastā”

Konkurss 2018. “Teātra spēlēšanas tradīcijas manā pagastā”

2018. gadā, atzīmējot 200. gadadienu, kopš Dikļu muižā “Zundas” rijā uzvesta pirmā teātra izrāde latviešu valodā (Fr.Šillers “Laupītāji”, iestudē J.Peitāns, 1818.g.), Valmieras bibliotēka kā Reģiona galvenā bibliotēka izsludināja un rīkoja novadpētniecības konkursu.

Neliels apkopojums par konkursa rezultātiem: konkursā tika vērtēti 12 darbi no 15 bibliotēkām.No 6 novadiem – Naukšēnu un Beverīnas novados – piedalījās visas bibliotēkas. Burtnieku novadu pārstāvēja  – 4, Kocēnu un Rūjienas novadus – 2, bet Mazsalacas novadu 1 bibliotēka. Apkopojot ziņas par teātra spēlēšanu pagastos, ticis aptverts laika posms no 1865. – 2018. gadam. Ķoņu, Matīšu un Valmieras pagastos pirmo lugu iestudēšana notikusi ciešā  saistībā ar bibliotēku dibināšanu un atbalstīšanu.

Apjomīgākais materiālu apkopojumu sagatavoja Rencēnu I un II, kā arī Jeru pagasta bibliotēkas. Par savu darbu publikācijas veidojušas un lasītājus informējušas Burtnieku, Rencēnu I un II, Naukšēnu un Ķoņu pagastu bibliotēkas. Naukšēnos un Mazsalacā notikuši pasākumi ar mērķi apkopot stāstus, fotogrāfijas un atmiņas par teātra spēlēšanu apkaimē.