Novadpētniecība / Novadpētniecības konkursi / Konkurss 2021. “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945.-1991. gadam”

Konkurss 2021. “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945.-1991. gadam”

2021. gadā martā Valmieras bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka izsludināja novadpētniecības konkursu “NOZĪMĪGAS PERSONĪBAS VIETĒJĀS TERITORIJAS SAIMNIECISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ LAIKA PERIODĀ NO 1945.- 1991. GADAM”, Burtnieku, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalcas un Kocēnu novadu publiskajām bibliotēkām.

         Konkursa mērķis, kā allaž, sekmēt reģiona pašvaldību publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu. Šī konkursa uzdevums bija rosināt bibliotēku darbiniekus apzināt un veidot materiālus par cilvēkiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā, ieņemot vadošos amatus padomju saimniecībās, kolhozos, ciemu un pilsētu izpildu komitejās, kā arī ražošanas uzņēmumos padomju periodā. Vienlaikus šis konkurss, līdzīgi, kā iepriekšēji, veicināja dažādu uzziņu avotu, datubāzu un citu informācijas meklēšanas iespēju apgūšanu, izmantošanu un apkopošanu, rezultātā tas sekmē bibliotēku publicitāti, nodrošinot savākto materiālu pieejamību lietotājiem šajās bibliotēkās un Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība”.

   Pateicamies Valmieras novada bibliotēkām par paveikto. Atverot 2021. gada konkursa darbu kolekciju, mēs izceļam no aizmirstības un atdodam godu tiem novadniekiem, kuri veicināja Valmieras rajona saimniecību ekonomisko izaugsmi, lauku iedzīvotāju materiālo un sociālo labklājību, kultūras, izglītības un sporta dzīvi padomju gados.  Atcerēsimies – VIŅIEM BIJA SAVI IZAICINĀJUMI !